Solid Edge Trasy vodičů a kabelů

Digitální návrh elektrického zapojení kabelových svazků.

Modul Solid Edge Trasy vodičů a kabelů nabízí prostředí pro efektivní tvorbu, vedení a uspořádání vodičů, kabelů a svazků ve strojírenských sestavách. Veškerá topologická data lze snadno přenášet mezi prostředím ECAD/MCAD, čímž se zkracuje doba potřebná k dokončení návrhu a jeho odeslání do výroby.

Funkce

Trasy vodičů a kabelů

Strukturovaný pracovní postup

Modul umožňuje rychlou tvorbu 3D drah mezi součástmi a vlastnosti vodičů, kabelů a svazků. Díky intuitivním průvodcům lze elektronické komponenty a konektory snadno přiřadit předpřipraveným součástem Solid Edge. Po dokončení návrhu je možné připravené soubory kusovníku exportovat do schémat, aby mohly být vodiče opatřeny informací o délce a následně použity při analýze elektrické funkčnosti.

Detekce porušení návrhu v reálném čase

Díky vestavěným mechanismům pro kontrolu chyb máte k dispozici upozornění na porušení návrhu, které se projeví grafickou značkou vedle příslušného vodiče – to vše v reálném čase. Ke každému upozornění je k dispozici popisek s informacemi, jak daný problém vyřešit.

Plně digitální makety

Přejděte od návrhu rovnou k výrobě díky plně digitálním maketám, které nabízejí realistickou reprezentaci vodičů bez nákladných fyzických prototypů.

Propojená prostředí Solid Edge

Díky jedinečnému propojenému režimu je možné propojit prostředí ECAD a MCAD a dynamicky aktualizovat jednotlivé prvky elektrického zapojení kabelových svazků. Pokud provedete změnu v jedné doméně, pak se v rámci křížového sondování změna zvýrazní i v té druhé. Propojený režim je možné využít pouze v aplikacích Solid Edge Elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku.

Spolupráce s dalšími průmyslovými nástroji

Díky podpoře standardních výměnných formátů komponent a propojení a zejména díky odpojenému režimu je možné spolupracovat také se společnostmi, které využívají jiných průmyslových ECAD nástrojů.

Video

Podívejte se na možnosti modulu Trasy vodičů a kabelů v akci

Solid Edge Trasy vodičů a kabelů je specializované prostředí řízené procesy, které slouží k efektivní tvorbě, vedení a organizaci vodičů, kabelů a svazků v sestavách Solid Edge.

Zhlédnout další videa

V tomto videu uvidíte, jak funkce modulu Trasy vodičů a kabelů umožňují konstruktérům spolupracovat a vytvářet přesné digitální makety obsahující strojírenské i elektrické komponenty.