Solid Edge Elektrické zapojení vodičů

Modul Solid Edge Elektrické zapojení vodičů nabízí rychlý a intuitivní návrh elektrických obvodů pomocí ověřených nástrojů, které simulují a ověřují elektrické chování již při tvorbě návrhu.

V grafickém prostředí je možné tvořit schémata vedení pomocí intuitivního uživatelského rozhraní a vestavěných inteligentních knihoven elektrických značek, komponent a simulačních modelů. Součástí je obsáhlá začáteční knihovna čítající přes 4000 průmyslových součástí.

Díky simulaci zjistíte problémy v návrhu, například zkratové a otevřené obvody, poklesy napětí, spojení a chybné velikosti vodičů.

Nástroje automatizují generování normalizovaných diagramů a křížových odkazů pro schémata na více listech a automatické generování výpisů vodičů, konektorů a zařízení použitých v návrhu.

Electromechanical design for today’s engineers

Webinář na vyžádání

Elektrostrojírenský návrh pro dnešní konstruktéry

Naučte se nejnovější technologické postupy elektrostrojírenského návrhu v našem bezplatném webináři.

Podívejte se na webový seminář

Funkce

Zjednodušení návrhového procesu

Solid Edge Elektrické zapojení vodičů představuje elektrostrojírenské řešení pro snadné předávání dat mezi doménami 2D vodičů a 3D MCAD, díky kterým mohou týmy vyhodnotit vliv jednotlivých rozhodnutí.

Spolupráce mezi ECAD a MCAD

V prostředí ECAD/MCAD lze vytvářet plně funkční a vyrobitelné elektrostrojírenské návrhy. Díky úzké spolupráci mezi doménami ECAD/MCAD lze spojit související návrhové procesy, čímž se snižuje potřeba po časově náročném přepracovávání, zvyšuje kvalita a urychluje doba dodání na trh.

Pokročilá automatizace návrhů

Díky chytrým funkcím je spousta úloh souvisejících s návrhem plně automatická – diagram a tabulky identifikátorů zařízení a vodičů se aktualizují automaticky při provádění změn.

Tvorba virtuálních prototypů

Pokročilé simulační funkce umožňují tvorbu virtuálních prototypů elektrických obvodů, aby se obvody chovaly přesně podle požadavků zákazníka. Plně elektrostrojírenské digitální makety eliminují potřebu po nákladných prototypech a umožňují rychle vyhodnocovat případné změny.

Ověření návrhu

Vytvořte elektrostrojírenský návrh správně hned napoprvé díky vestavěnému ověřování a kontrole pravidel, která dokáže odhalit chyby v návrhu již v rané fázi pracovního postupu.

Integrace Teamcenteru

Naše řešení podporuje procesy správy životního cyklu výrobku (PLM) tím, že dokáže sdílet veškerá data s Teamcenterem. Přeneste své 3D návrhy a rozpisky související s elektrickým zapojením vodičů do PLM.

Vyspělé nástroje

K dispozici jsou nástroje založené na technologii pro návrh schémat od společnosti Mentor Graphics, která je nyní součástí společnosti Siemens. Vyvinuto pro nejširší trh.

Moduly Solid Edge Elektrické zapojení vodičů a Solid Edge Elektrické zapojení kabelového svazku lze používat samostatně nebo je nasadit dohromady a využít je jako kompletní řešení pro elektrická zařízení – od návrhu až po výrobu.

Video

Podívejte se na návrh elektrických zařízení v akci

Zhlédnout další videa

Elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku v Solid Edge

Se zvyšující se složitostí elektrických zařízení je stále obtížnější vytvářet dokumentaci a návrh celého výrobku. Neinteligentní výkresové nástroje a tabulky již nejsou schopny pokrýt elektronické prvky vašich návrhů. Společnosti nyní potřebují chytré prostředí pro návrh elektrických zařízení, které nabízí ověření a automatizaci během práce.