Solid Edge Návrh vodičů

Solid Edge Wiring Design 2019 Cross Probing

Nástroje Návrhu elektrického vedení nabízí rychlý a intuitivní návrh elektrických obvodů pomocí ověřených nástrojů, které simulují a ověřují elektrické chování již při tvorbě návrhu.

V grafickém prostředí je možné tvořit schémata vedení pomocí intuitivního uživatelského rozhraní a vestavěných inteligentních knihoven elektrických symbolů, komponent a simulačních modelů. Simulace zvýrazní problémy návrhu, například zkratové a otevřené obvody, poklesy napětí, spojení a chybné velikosti vodičů.

Nástroje automatizují generování standardizovaných diagramů, podporují křížové reference u schémat na více listech a automaticky generují výpisy.

Funkce

Podívejte se na celou sadu řešení elektrického návrhu Solid Edge

Obchodní požadavky na rychlejší uvedení na trh, zlepšení kvality a minimalizaci celkových nákladů vyžadují změnu procesu návrhu. Pomocí digitálního modelu výrobku, jehož vlastnosti je možné pochopit a optimalizovat již v raných fázích vývoje, je možné dosáhnout těchto významných změn. Produkty Solid Edge Electrical umožňují inženýrům kolaborativně navrhovat špičkové elektrické a elektronické systémy přímo v 3D prostředí návrhu Solid Edge.

Produkty Solid Edge Návrh elektrického vedení a Solid Edge Návrh kabeláže je možné použít samostatně nebo nasadit společně, což umožní automatické proudění dat návrhu elektrického vedení do asociovaných návrhů kabeláže, které usnadní práci a minimalizuje riziko nákladných chyb.

Solid Edge Návrh vodičů

Nástroje návrhu a simulace určené k rychlé tvorbě a ověření elektrických systémů umožňují týmům návrhu řešit problémy elektromechanického návrhu dříve v rámci cyklu návrhu.

Solid Edge Návrh kabeláže

Rychlé a intuitivní nástroje tvorby návrhu kabeláže a plochých modelů s funkcemi automatického výběru součástí, ověřování návrhu a generování výrobních pokynů umožňují inženýrům rychle navrhovat výkonné a spolehlivé výrobky.

Solid Edge Electrical Routing

Efektivně navrhujte propojení a organizujte kabeláž pomocí modulu Solid Edge Elektrická vedení. Propojení s nástroji Solid Edge Návrh elektrického vedení a Návrh kabeláže umožňuje týmům elektromechanického návrhu tvořit úplné a přesné digitální makety obsahující jak mechanické, tak elektrické komponenty, což zcela ruší potřebu drahých fyzických prototypů.

Solid Edge Návrh PCB

Nástroje k zachycení schémat a nástroje rozvržení PCB včetně zpracování skic, hierarchického 2D a 3D plánování a propojení ECAD-MCAD zjednodušují složitou úlohu návrhu desek tištěného spoje.

Video

Podívejte se na modul Elektrický návrh v praxi

Zhlédnout další videa

Návrh elektrického vedení a kabeláže v Solid Edge

Ve světě stále se zvyšující elektronické složitosti se přesná dokumentace a návrh celého výrobku stávají velmi obtížnými. Neinteligentní výkresové nástroje a tabulky již nejsou schopny pokrýt elektronické aspekty vašich návrhů. Společnosti nyní potřebují chytré prostředí návrhu elektroniky, které nabízí ověření a automatizaci během práce.