Solid Edge Spolupráce PCB

Modul Solid Edge Spolupráce PCB boří bariéry mezi prostředím ECAD a MCAD a umožňuje inženýrům efektivně prezentovat záměr návrhu, aniž by museli opustit své pracovní prostředí. Součástí modulu je intuitivní 3D vizualizace desek plošných spojů a souvisejících komponent, která umožňuje snadnou tvorbu a export záměru návrhu PCB.

Díky fotorealistickému zobrazení komponent PCB je tvorba přesného návrhu elektrických funkcí výrobku snadnější a rychlejší.

Funkce

Spolupráce PCB

  • Snadno vytvářejte a exportujte záměr návrhu PCB z prostředí MCAD
  • Přenášejte data mezi doménami obousměrně a efektivně ve formátu IDX – přenášejí se pouze data potřebná pro návrh změn
  • Realistické 3D pohledy komponent PCB usnadňují vývoj návrhu
  • Snadné vyhledávání komponent PCB pomocí stromu modelu
  • Vlastnosti komponent lze zobrazit jediným kliknutím – již není potřeba součást hledat v grafickém prostředí
  • Importujte data měděných prvků z elektrické domény ve formě skic

Modul Solid Edge Spolupráce PCB funguje nejen s modulem Solid Edge Návrh PCB, ale také s dalšími známými aplikacemi pro návrh PCB, které pro spolupráci mezi ECAD-MCAD využívají formát IDX.

Video

Podívejte se na moduly Návrh PCB a Spolupráce PCB v akci

Plně integrované 3D rozvržení s plánováním, vazbami a kontrolou pravidel návrhů (DRC) a fotorealistickou vizualizací, které minimalizuje počet MCAD iterací. Modul Solid Edge Spolupráce PCB umožňuje efektivní obousměrný přenos dat mezi prostředím ECAD a MCAD, takže lze prvky návrhu snadno přenést z prostředí MCAD do modulu Návrh PCB.

Zhlédnout další videa