Návrh kabeláže

Solid Edge Návrh kabeláže je nejlepší aplikací pro účely vlastní i externí výroby.

Zkraťte dobu návrhu a automatizujte postup v procesu návrhu kabeláže díky prověřeným a výkonným nástrojům.

Funkce

Solid Edge Návrh kabeláže

Solid Edge Návrh kabeláže spojuje elektrický a mechanický návrh kabeláže v jediném řešení, které umožňuje inženýrům rychlý návrh nových spolehlivých výrobků.

Vestavěné knihovny komponent a symbolů a výkonný nástroj výběru součástí

Nástroj Solid Edge Návrh kabeláže nabízí vestavěné inteligentní knihovny pro komponenty a symboly, které řídí automatický výběr svorek, těsnění a vodičů. Výkonný nástroj výběru součástí konfiguruje a vybírá svorky, těsnění a vodiče pro každý konektor. Pohledy a tabulky plochy konektoru usnadňují konstruktérům určení zakončení vodičů.

Možnosti návrhu flexibilní kabeláže: samostatné nebo odvozené z návrhu elektrického vedení

Kabeláže můžete navrhovat v samostatném režimu nebo je odvodit z elektrického vedení vytvořeného Solid Edge Návrh elektrického vedení.

Výkonné nástroje tvorby výpisů a dokumentace

Jakmile je kabeláž dokončena, je možné vygenerovat dokumentaci vyžadovanou k výrobě, například rozpisky a seznamů řezů. Vzhledem k rychlosti práce a přesnosti informací může tato technologie značně zrychlit výrobu a zabránit chybám.

Funkce rozvržení plochého modelu

Kabeláž je možné navrhovat bez měřítka nebo v plné velikosti pomocí funkcí rozvržení plochého modelu.

Spolupráce ECAD/MCAD

Za účelem zajištění reálného 3D zobrazení ECAD/MCAD, je možné plně integrovat kabeláž Solid Edge s nástroji 3D návrhu Solid Edge.

Video

Podívejte se na modul Elektrický návrh v praxi

Zhlédnout další videa

Návrh elektrického vedení a kabeláže v Solid Edge

Ve světě stále se zvyšující elektronické složitosti je přesná dokumentace a návrh celého výrobku stále obtížnější. Neinteligentní nástroje výkresů a tabulky již nejsou schopny pokrýt elektronické aspekty vašich návrhů. Společnosti nyní potřebují chytré prostředí návrhu elektroniky, které nabízí ověření a automatizaci během práce.