Simcenter Flomaster pro Solid Edge

Simcenter Flomaster pro Solid Edge vám umožňuje snadno modelovat a analyzovat proudění tekutin a tepla v potrubních systémech. Efektivní pracovní postup přináší rychlý výpočet a vizualizaci rychlosti proudění, teploty a poklesu tlaku v potrubních systémech v 1D prostředí. Dosahuje toho automatickým vytvořením simulačního modelu z 3D geometrií. Špičková simulace tepla/kapalin vám umožňuje dimenzovat a vyvažovat potrubní systémy již ve fázi návrhu a modelovat různé provozní podmínky, abyste ověřili maximální provozní účinnost a bezpečnost.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Funkce

Špičková simulace tepla a kapalin

Pomocí simulace zrychlíte a zkvalitníte návrh potrubních systémů

SImcenter Flomaster for Solid Edge 1D environment

1D prostředí zefektivňuje pracovní postup

Simcenter Flomaster pro Solid Edge dokáže rychle vypočítat a vizualizovat rychlost proudění, teplotu a pokles tlaku v potrubních systémech v 1D prostředí. Efektivní pracovní postup automaticky vytváří ze 3D geometrií systému CAD simulační model, který může zkrátit čas potřebný k vytvoření simulačního modelu až o 90 %.

import

Automatická extrakce 3D geometrií

Nástroj Simcenter Flomaster pro Solid Edge automatizuje generování modelů na úrovni systému přímo z 3D geometrie. 3D geometrii v prostředí Solid Edge můžete jednoduše extrahovat – automaticky se vytvoří simulační model, který je připraven ke spuštění v nástroji Simcenter Flomaster pro Solid Edge. Na modelu lze provádět statické a dynamické analýzy k vyhodnocení výkonu potrubního systému. Součástí analýz je dynamické chování systému a dimenzování komponent.

Export

Integrovaní průvodci

Díky integrovaným průvodcům se s nástrojem Simcenter Flomaster pro Solid Edge snadno pracuje i novým uživatelům. Díky pokročilým funkcím, jako je simulace rychlých dynamických událostí a nárůstu tlaku, je však toto řešení vhodné také pro odborníky.

Nabídky

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Video

Zlepšete průtok u potrubních systémů

Zrychlete simulační studie pomocí automatizovaných procesů, které ověřují výkonnost návrhu a zefektivňují simulace tepla a kapalin.