Tvorba a správa sestav

Tvorba a správa velkých sestav bez negativního dopadu na výkon

Se složitostí návrhu často roste také počet součástí v sestavě. Solid Edge umožňuje uživatelům rychlou a snadnou tvorbu a správu i těch největších sestav bez čekání na odezvu či dokonce zhroucení aplikace. Vytvořte přesné reprezentace všech komponent, například trubek, potrubí, svařenců a plechových součástí, v plně digitální maketě, která se použije pro přesnější návrh a analýzu. Solid Edge usnadňuje detekci a opravu kolizí, generování montážních pokynů a schválení návrhu zákazníkem – to vše bez nákladných prototypů.

Nebývalá rychlost při práci s velkými sestavami

Pokročilé techniky správy paměti Solid Edge umožňují snadnou správu tvorby sestavy. Tvořte, načítejte a aktualizujte velké sestavy a jejich asociované výkresy rychleji. Zjednodušení sestav, definice zón sestav a navigace pouze ve struktuře uvolní paměť systému a umožní efektivnější funkci grafického zobrazení. Při modelování sestav v Solid Edge je možné složité podsestavy umístit do hlavních sestav a přepínat mezi zjednodušeným pohledem a detailem dle libosti a bez čekání. Případně je možné rychle převést podsestavy na samostatné součásti a vytvořit tak zástupnou komponentu pro rychlejší práci. Režim pro vysoký výkon u velkých sestav, který se automaticky aktivuje s rostoucí velikostí sestavy, nabízí výrazné zvýšení výkonu a až 10x rychlejší pracovní postupy.

large assembly modeling

Modelování zdola nahoru a shora dolů v kontextu

V Solid Edge můžete navrhovat libovolným způsobem, ať už zdola nahoru (složením existujících komponent), nebo shora dolů (od konceptuálního rozvržení nebo návrhem součástí tak, aby se vešly do existující soustavy). Sada příkazů a nástrojů k modelování sestavy umožňuje použití obou způsobů, a to jak asociativně, tak i neasociativně. Jedinečná synchronní technologie Solid Edge zrychluje tvorbu a úpravy sestav pomocí booleovských funkcí nebo souběžných úprav více součástí. Bez ohledu na to, jak návrh začne, je možné díky Solid Edge při tvorbě nebo úpravách komponent vždy pracovat v kontextu sestavy.

Snadná správa vazeb v sestavě

Díky nástrojům modelování sestav v Solid Edge je možné snadno aktualizovat vazby a omezení, ať už upravujete existující součástí, nebo importujete nové sestavy. Textové a značkové reprezentace komponent sestavy a jejich vazeb uspořádané v obrysovém formátu usnadňují nalezení, aktivaci a zobrazení dat.

Ušetřete čas s tvorbou vzorů a normalizovanými součástmi

Při tvorbě sestav je často potřeba umístit normalizované nebo komerčně dodané součásti, například matky, šrouby a podsestavy, vícekrát v uspořádání vzoru nebo v zrcadlovém uspořádání. Díky Solid Edge je možné rychle vytvářet kopie součástí a podsestav a uspořádat je do určitého vzoru. V knihovnách součástí je možné snadno nalézt a umístit do výkresu často používané součásti, které vyhovují vašim podnikovým standardům.

Rychlejší návrh rámů a svařenců

Solid Edge nabízí specifické aplikace pro urychlení tvorby nedeformovatelných struktur rámů a svařenců. Zabudované znalosti inženýrských procesů pomáhají společně se strukturovanými pracovními postupy značně urychlit návrh rámů a svařenců ve srovnání s obecnými CAD nástroji. Rámy a svařence Solid Edge jsou plně asociativní s funkcemi sestav, modelování součástí a tvorby výkresů. Solid Edge také umožňuje automatickou tvorbu kusovníků s délkami řezů komponent, které jsou plně přizpůsobitelné potřebám výroby a nákupu.

Realistické rendrování a animace sestav

Solid Edge pomáhá prezentovat návrhy pomocí plně fotorealistického rendrování se světly, měkkými stíny a odrazy. Uživatelé mohou také vytvářet realistické simulace pohybu, poté si je uložit jako videa a sdílet s jinými kolegy či zákazníky. Díky sofistikované časové ose mohou konstruktéři nastavit přesnou posloupnost operací znázorňujících spuštění motoru, pohyb komponent a případné problémy.

Video

Správa velkých sestav v Solid Edge

Jedním z největších problémů při práci s velkými sestavami bývá čas potřebný k otevření a načtení všech součástí. Solid Edge tento problém řeší tím, že uživateli nabízí plnou kontrolu nad tím, jak bude velká sestava otevřena.

Zhlédnout další videa

Modelování velkých sestav v Solid Edge

V této ukázce si ukážeme, jak Solid Edge zvládá opravdu velké sestavy. Solid Edge nabízí výkonné nástroje k efektivnější práci na sestavách obsahujících jednotky až miliony součástí.

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Příběhy zákazníků

Jak skuteční zákazníci spravují velké sestavy pomocí Solid Edge

See More Stories