Tvorba a správa sestav

Se složitostí návrhu často roste také počet součástí v sestavě. Solid Edge vám umožňuje rychlou a snadnou tvorbu a správu i těch největších sestav bez čekání na odezvu či dokonce neočekávaná ukončení aplikace. Vytvořte přesné reprezentace všech komponent, například trubek, potrubí, svařenců a plechových součástí, v plně digitální maketě, která se použije pro přesnější návrh a analýzu. Solid Edge usnadňuje detekci a opravu kolizí, generování montážních pokynů a schválení návrhu zákazníkem – to vše bez nákladných prototypů.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Funkce

Tvorba a správa sestav Solid Edge

Tvorba a správa velkých sestav bez negativního dopadu na výkon

Nebývalá rychlost při práci s velkými sestavami

Pokročilé techniky správy paměti Solid Edge umožňují snadnou správu tvorby sestavy. Tvořte, načítejte a aktualizujte velké sestavy a jejich asociované výkresy rychleji. Zjednodušení sestav, definice zón sestav a navigace pouze ve struktuře uvolní paměť systému a umožní efektivnější funkci grafického zobrazení. Při modelování sestav v Solid Edge je možné složité podsestavy umístit do hlavních sestav a přepínat mezi zjednodušeným pohledem a detailem dle libosti a bez čekání. Případně je možné rychle převést podsestavy na samostatné součásti a vytvořit tak zástupnou komponentu pro rychlejší práci. Režim pro vysokou výkonnost u velkých sestav, který se automaticky aktivuje s rostoucí velikostí sestavy, nabízí výrazné zvýšení výkonu a až 10x rychlejší pracovní postupy. Náhled sestavy umožňuje uživatelům vstoupit do režimu náhledu, aby se snížilo množství načítaných dat.

large assembly modeling

Vizualizace návrhů v kontextu reálného prostředí

Plnobarevná vizualizace mračna bodů pro sestavy vám dává jistotu, kterou potřebujete pro umístění nového konstrukčního vybavení do jakéhokoli prostředí, což je zvláště užitečné při modernizaci továren nebo závodů. Nástroje Solid Edge pro měření a prohlížení sestav lze použít k umístění a návrhu zařízení v kontextu mračen bodů.

Modelování zdola nahoru a shora dolů v kontextu

V Solid Edge můžete navrhovat libovolným způsobem, ať už zdola nahoru (složením existujících komponent), nebo shora dolů (od konceptuálního rozvržení nebo návrhem součástí tak, aby se vešly do existující soustavy). Sada příkazů a nástrojů k modelování sestavy umožňuje použití obou způsobů, a to jak asociativně, tak i neasociativně. Jedinečná synchronní technologie Solid Edge zrychluje tvorbu a úpravy sestav pomocí booleovských funkcí nebo souběžných úprav více součástí. Bez ohledu na to, jak návrh začne, je možné díky Solid Edge při tvorbě nebo úpravách komponent vždy pracovat v kontextu sestavy.

Snadná správa vazeb v sestavě

Díky nástrojům modelování sestav v Solid Edge je možné snadno aktualizovat vazby a omezení, ať už upravujete existující součástí, nebo importujete nové sestavy. Textové a značkové reprezentace komponent sestavy a jejich vazeb uspořádané v obrysovém formátu usnadňují nalezení, aktivaci a zobrazení dat.

Ušetřete čas s tvorbou vzorů a normalizovanými součástmi

Při tvorbě sestav je často potřeba umístit normalizované nebo komerčně dodané součásti, například matky, šrouby a podsestavy, vícekrát v uspořádání vzoru nebo v zrcadlovém uspořádání. V Solid Edge je možné rychle vytvářet kopie součástí a podsestav a uspořádat je do určitého vzoru. Uživatelé mohou kopírovat a vkládat interní, externí a odvozené vztahy, díky kterým lze nové součásti propojovat pomocí několika kliknutí. Vnitřní výskyty součástí z podsestav a samotné podsestavy lze kopírovat a vkládat spolu se součástmi, díky čemuž lze vnitřní komponenty a jejich omezení používat opakovaně. Solid Edge také podporuje odlehčený režim pro hledání neaktivních komponent. V knihovnách součástí je možné snadno najít a umístit do výkresu již hotové součásti, které vyhovují podnikovým standardům.

Rychlejší návrh rámů a svařenců

Solid Edge nabízí specifické aplikace pro urychlení tvorby nedeformovatelných struktur rámů a svařenců. Zabudované znalosti inženýrských procesů pomáhají společně se strukturovanými pracovními postupy značně urychlit návrh rámů a svařenců ve srovnání s obecnými CAD systémy. Rámy a svařence Solid Edge jsou plně asociativní s funkcemi sestav, modelování součástí a tvorby výkresů. Solid Edge také umožňuje automatickou tvorbu kusovníků s délkami řezů komponent, které jsou plně přizpůsobitelné potřebám výroby a nákupu.

Rychlý překlad importovaných souborů

Pracujte s importovanými soubory bez nutnosti přistupovat k externím datům. Pracovní postupy pro práci s vnitřními komponentami v Solid Edge automaticky začleňují data komponent z importovaných souborů do stromu modelu, díky čemuž je jejich vložení do sestavy otázkou sekund. Struktury vnitřních komponent jsou převedeny do tradičních souborových struktur. Při přetahování komponent si sestava zachová vnitřní i vnější vazby. Šablony součástí, plechových součástí a sestav pomáhají urychlovat práci. Solid Edge umožňuje importovat soubory ve formátech x_t (Parasolid), STEP, JT a IFC.

Realistické rendrování a animace sestav

Solid Edge pomáhá prezentovat návrhy pomocí plně fotorealistického rendrování se světly, měkkými stíny a odrazy. Uživatelé mohou také vytvářet realistické simulace pohybu, poté si je uložit jako videa a sdílet s jinými kolegy či zákazníky. Díky sofistikované časové ose mohou konstruktéři nastavit přesnou posloupnost operací znázorňujících spuštění motoru, pohyb komponent a případné problémy.

Video

Správa velkých sestav v Solid Edge

Jedním z největších problémů při práci s velkými sestavami bývá zdlouhavé otevření a načtení všech součástí. Solid Edge tomu předchází tím, že vám dává plnou kontrolu nad tím, jakým způsobem se velká sestava bude otevírat.

Zhlédnout další videa

Modelování velkých sestav v Solid Edge

V tomto videu uvidíte, jak Solid Edge zvládá opravdu velké sestavy. Solid Edge nabízí výkonné nástroje k efektivnější práci na sestavách obsahujících desítky, tisíce, nebo dokonce miliony součástí.

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Případové studie

Jak skuteční zákazníci spravují velké sestavy pomocí Solid Edge

See More Stories