Solid Edge PCB Collaboration

Moduł Solid Edge PCB Collaboration usuwa bariery między środowiskami ECAD i MCAD, skutecznie przekazując założenia projektowe między tymi dwiema domenami, pozwalając jednocześnie inżynierom na pozostanie w znanych sobie środowiskach.

Oprogramowanie oferuje intuicyjną wizualizację 3D płytki drukowanej oraz jej obrysu, pozwalając na łatwe tworzenie i eksport założeń projektowych dotyczących płytki.

Fotorealistyczna prezentacja komponentów PCB pomaga w stworzeniu dokładnego projektu elektromechanicznego.

Możliwości

Tworzenie obwodów drukowanych

  • W łatwy sposób twórz i eksportuj założenia projektowe dla układów drukowanych ze środowiska MCAD
  • Sprawnie przekazuj dane w dwóch kierunkach między domenami przy użyciu formatu danych IDX — udostępniaj wyłącznie dane niezbędne do wprowadzenia zmian
  • Używaj realistycznych, trójwymiarowych widoków komponentów PCB, aby usprawnić tworzenie projektu
  • W łatwy sposób lokalizuj komponenty PCB, używając funkcji Pathfinder
  • Zobacz właściwości komponentu przy pomocy jednego kliknięcia — nie musisz już szukać części w środowisku graficznym
  • Importuj dane dotyczące elementów miedzianych w formie szkiców z domeny elektrycznej

Mimo że moduł Solid Edge PCB Collaboration jest doskonale zintegrowany z modułem Solid Edge PCB Design, można wdrożyć go również w połączeniu z innymi wiodącymi w branży aplikacjami, które wykorzystują format IDX do współpracy między dziedzinami ECAD i MCAD.

Film

Zobacz, jak działają moduły PCB Design i PCB Collaboration w Solid Edge

W pełni zintegrowany układ 3D, wraz z rozmieszczeniem, więzami, sprawdzaniem reguł projektowania (DRC) i fotorealistyczną wizualizacją zmniejsza do minimum liczbę iteracji MCAD.

Moduł Solid Edge PCB Collaboration efektywnie przekazuje dane w dwóch kierunkach między środowiskami ECAD i MCAD, co pozwala na przeniesienie założeń projektowych ze środowiska MCAD do modułu PCB Design w celu dokonania wstępnego rozmieszczenia.

Zobacz więcej filmów