Solid Edge pro konstruktéry a výrobce plastových komponent

Konstruktéři a výrobci plastových součástí čelí celosvětové nejistotě a nestabilitě dodavatelských řetězců, rostoucí poptávce po řízení nákladů a zlepšování kvalitativních vlastností a to vše s ohledem na životní prostředí. Implementace nejmodernějších digitalizačních technik může být jedinou cestou, jak tyto problémy vyřešit.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industry Insights - Plastics Component Manufacturing

Industry Insights

Improving product engineering and manufacturing of plastic components

The Solid Edge portfolio of software solutions provides next-generation technologies that solve today’s toughest product development challenges. With specific capabilities for plastic components design, the Solid Edge portfolio provides high-value, flexible, and powerful product development and manufacturing solutions that enable plastic component manufacturers to speed their time to market while delivering high-quality products on time and on budget.

Learn More

Funkce

Zahajte nebo posilte svou digitální transformaci

Investice do digitální transformace návrhu, vývoje a výroby je klíčový faktor, díky kterému mohou výrobci plastových komponent uspět nad konkurencí. Rychlý a flexibilní proces digitálního vývoje výrobků umožňuje snadné změny materiálů a výrobních technik. Díky digitalizaci je možné stanovit vliv vybraného materiálu a výrobního postupu na výsledné náklady a vlastnosti. Digitální modely je možné snadno sdílet s dodavateli a zákazníky v cloudu.

Konstruktéři a výrobci plastových komponent díky těmto nástrojům mohou:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převádějte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Snadno pracujte s 3D modely v síťových i tradičních CAD formátech.

Urychlit návrh plastových komponent v prostředí 3D CAD. Rychle vytvářejte přesné 3D modely a 2D výkresy součástí. Využijte průvodců ke vkládání běžných plastových prvků, například výstupků nebo větracích otvorů. Využijte přístupu k prostředí 3D CAD bez historie díky synchronní technologii.

Vizualizovat záměr návrhu. Předveďte váš výrobek pomocí nejnovějších vizualizačních technik, například 3D rendrování. Zasaďte digitální prototypy do skutečného prostředí pomocí rozšířené reality. Vyhodnocujte CAD data odkudkoliv díky aplikacím pro prohlížení na mobilních zařízeních.

Rychle a přesně reagovat na žádosti o cenovou nabídku. Urychlete tvorbu cenových nabídek opakovaným využíváním dat z předchozích nabídek díky řešením pro správu dat. Rychle vyhodnoťte náklady na výrobky a nástroje pomocí řešení pro náklady výrobků.

Spravovat požadavky zákazníků. Propojte požadavky zákazníků s 3D CAD modely a snižte obchodní rizika. Pracujte přímo s 3D součástmi a současně spravujte projektové požadavky díky funkcím pro správu požadavků.

Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.

Urychlit návrh vzhledu ploch. Testujte, validujte a optimalizujte návrhy pomocí digitálních modelů. Snižte nebo zcela eliminujte potřebu po fyzických prototypech díky škálovatelným simulačním nástrojům.

Zajistit vyrobitelnost. Připravte a využijte širokou řadu tradičních i nových výrobních procesů, například CNC obrábění a aditivní výrobu.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte prvotřídní výrobky pomocí nejmodernějších technik 3D tisku a aditivní výroby. Využijte technik generativního návrhu s funkcemi pro optimalizaci topologií a vytvářejte nové návrhy odlehčených výrobků s nižším využitím materiálu.

Spravovat návrhové projekty a inženýrské změny. Rychlá práce dat, optimalizace prostředků a správa inženýrských změn – díky funkcím pro správu návrhů můžete vizuálně spravovat složitá návrhová data. Urychlete vývoj výrobků a snižte počet chyb díky vestavěné správě dat a integraci Teamcenteru.

Přistupovat k návrhovým projektům odkudkoliv. Získejte přístup k návrhovým informacím při práci mimo kancelář a na cestách. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Publikovat interaktivní technickou dokumentaci. Zjednodušte proces tvorby dokumentace a eliminujte nutnost převádět CAD soubory díky řešením pro technické publikace. Vytvářejte kusovníky, rastrovou i vektorovou grafiku a vícestránkové digitální dokumenty pro školení a pracovní návodky doplněné o interaktivní 3D grafiku.

Díky výkonným funkcím 3D CAD návrhu, simulací, návrhu elektrických zařízení a správy výrobních dat představuje Solid Edge ucelené portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů pro snadný návrh plastových komponent.

Zkušenosti zákazníků

Přesun z 2D návrhu ke 3D

Výrobce průmyslových membrán využívá Solid Edge k efektivní komunikaci oddělení návrhu s výrobou.

Problémové oblasti

  • Dodávání složitějších membrán
  • Úprava výrobků podle nové poptávky na trhu
  • Zajištění lepšího souladu návrhů s výrobou

Klíče k úspěchu

  • Přesun z 2D návrhu ke 3D
  • Použití CAM softwaru k programování strojů
  • Nákup CAD a CAM nástrojů od jediného zdroje
  • Využití podpory od partnerů a společnosti Siemens Digital Industries Software

Výsledky

  • O 30 % rychlejší tvorba nových návrhů
  • O 40 % rychlejší provádění změn v návrzích
  • Snadné předání záměru návrhu do výrobního provozu