Solid Edge pro výrobce automobilů a dodavatele autodílů

Výrobci automobilů a dodavatelé autodílů jsou nuceni zvyšovat rychlost a efektivitu svých inženýrských a návrhových procesů, aby mohli svým zákazníkům dodávat výrobky včas a s očekávanou kvalitou.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Industry Insights

Rychlejší návrh automobilů a autodílů

Solid Edge umožňuje výrobcům reagovat na důležité trendy ovlivňující automobilový průmysl.

Další informace

Přehled

Portfolio řešení pro vývoj a výrobu výrobků

Výrobci automobilů a dodavatelé autodílů potřebují flexibilitu, která by jim umožnila vypořádat se s neustále měnící se globální poptávkou po autodílech, které mohou být vyrobeny na míru nebo podle nejnovějších návrhových a výrobních technik. Využitím integrovaného řešení pro vývoj výrobků mohou výrobci urychlit vývoj a získat tak náskok před konkurencí.

Díky řešením společnosti Siemens Digital Industries Software, která využívá 29 ze 30 největších automobilových výrobců, mají výrobci automobilů a dodavatelé autodílů jistotu, že se Solid Edge bude jejich komunikace a výměna dat se zákazníky na nejvyšší úrovni.

Funkce

Zahajte nebo posilte svou digitální transformaci

Portfolio Siemens Solid Edge představuje výborné řešení pro výrobce automobilů a dodavatele autodílů a umožňuje jim zahájit nebo posílit digitální transformaci svých podniků. Softwarové moduly Siemens Solid Edge tvoří integrované řešení pro vývoj výrobků za pomoci 3D digitálních modelů nazývaných digitální dvojčata. Digitální modely obsahují data, která souvisí s vývojem výrobků během jejich životního cyklu, a umožňují provádět jejich optimalizace od koncepce až po výrobu.

Portfolio nástrojů Solid Edge umožňuje výrobcům automobilů a dodavatelům autodílů zvýšit výkonnost klíčových oblastí, například návrhu, simulací a správy dat, a pomáhá jim:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Zvýšit produktivitu díky návrhu nové generace. Převádějte existující návrhy do digitální podoby díky zpětnému inženýrství. Pomocí modelování sestav můžete v sestavách spravovat až 100 000 součástí. Optimalizujte své výrobky pomocí generativního návrhu.

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Poznejte výhody modelování 3D CAD bez historie díky synchronní technologii. Navrhujte složité součástí a sestavy rychle a flexibilně. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny.

Vizualizovat záměr návrhu. Vytvářejte fotorealistické obrázky a animace připravovaných výrobků díky funkcím 3D rendrování. Vysvětlete potenciálním zákazníkům, jakou hodnotu pro ně nové výrobky představují. Validujte návrh v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Integrovat elektrostrojírenské prvky návrhu. Vytvářejte plně funkční a vyrobitelné výrobky pomocí prověřených funkcí pro elektrické zapojení vodičů a kabelového svazku. Umožněte hladkou spolupráci elektroinženýrů a strojních inženýrů v jejich prostředích ECAD a MCAD.

Připravit návrh na 3D tisk. Vytvářejte své výrobky pomocí nejmodernějších technik aditivní výroby a 3D tisku.

Snadno vytvářet modely plechových součástí. Vytvářejte 3D modely plechových součástí z 2D skic. Vytvářejte komplexní modely pomocí jedinečných funkcí, například vylepšené ohyby spojením profilů a výštipy v ohybu.

Zjednodušit přístup k výrobním metodám. Usnadněte si přípravu široké řady tradičních a inovativních výrobních procesů, zejména CNC obrábění, skládání, řezání, ohýbání, odlévání, svařování, montování a aditivní výroby.

Splnit požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k nastaveným požadavkům a sledujte jejich plnění.

Create unique products based on organic shapes. Develop distinctive products using subdivision modeling technology without the need for expert knowledge. Solid Edge offers advanced capabilities for shape creation, manipulation, and analysis, with intuitive freeform modeling tools that create stylized shapes.

Vytvářet digitální 3D dokumentaci. Vylepšete komunikaci a snižte výrobní náklady díky definicím založeným na modelech, které namísto klasických 2D výkresů využívají 3D modelů opatřených poznámkami. Urychlete tvorbu dokumentace.

Validovat a zlepšovat chování a vlastnosti výrobků. Validujte a vylepšujte vlastnosti výrobků díky škálovatelným nástrojům pro simulace, které využívají virtuální prototypy a analýzy pohybů i vibrací. Nabídněte digitální dokumentaci návrhů v jiných jazycích díky překladu pomocí formátu XLIFF.

Sdílet data výrobků v cloudu. Díky spolupráci v cloudu můžete informace o výrobcích bezpečně sdílet kdykoli a kdekoli.

Zjednodušit opakované využívání a migraci dat. Zjednodušíte migraci a opakované využití 3D modelů a 2D výkresů z jiných CAD řešení. Využijte asociativitu průmyslových 3D modelů a původních 2D výkresů.

Spravovat data snadno a bezpečně. Díky škálovatelným řešením pro správu dat můžete efektivně a bezpečně vyhledávat, spravovat a sdílet data výrobků. Uspokojte veškeré výrobní požadavky s vestavěnou správou dat a integrací Teamcenteru.

Díky výkonným funkcím 3D CAD návrhu, simulací, návrhu elektrických zařízení a správy výrobních dat představuje Solid Edge ucelené portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů pro automobilový průmysl.

Zkušenosti zákazníků

Redukce programátorských chyb a použití 4osých strojů

Dodavatel mechanických autodílů používá Solid Edge a CAM k rychlejšímu programování strojů.

Problémové oblasti

 • Vysoké nároky na kvalitu součástí, jejich návrh a výrobu
 • Geometrické součásti vyžadující 4osé a 5osé obrábění
 • CNC stroje a potřeba jejich přeprogramování při malých úpravách návrhu součástí

Klíče k úspěchu

 • Dobře synchronizovaná integrace CAD a CAM s možností přeprogramování
 • Rychlejší programování strojů až o 84 procent
 • Správné překonfigurování postprocesorů
 • Simulace trajektorie stroje v G-kódu

Výsledky

 • Mnohem rychlejší programování
 • Méně programátorských chyb
 • Použití 4osého obráběcího stroje
 • Možnost programování strojů z CAM domény

Video

Společnost Hall Designs vítězí díky Solid Edge

Craig dokáže pomocí Solid Edge se synchronní technologií rychle navrhovat nové komponenty, snadno používat a upravovat CAD součásti dodavatelů a vytvářet realistické 3D modely, které poté sdílí se zákazníky – to vše bez nutnosti tvorby nákladných fyzických prototypů. Solid Edge nabízí také něco, co jiné CAD produkty postrádají – nízké náklady na základní model předplatného, což umožňuje odstartovat vlastní podnik bez velké investice do softwaru.

Zhlédnout další videa

Případové studie

Solid Edge pro výrobce automobilů a autodílů

See More Stories