Solid Edge Data Management

Solid Edge Data Management

Łatwe zarządzanie plikami — bez konieczności pomocy ze strony informatyków

Moduł Solid Edge Data Management zapewnia mniejszym przedsiębiorstwom produkcyjnym doskonałe funkcje do sprawnej obsługi szybko mnożących się plików CAD. Konfiguracja przebiega szybko: wystarczy ustawić indeks na folderze, w którym są przechowywane pliki Solid Edge. Nasze rozwiązanie pozwala przeglądać i edytować właściwości wielu plików oraz wykonywać operacje dotyczące wersji i statusów części, złożeń i rysunków w oprogramowaniu Solid Edge. Użytkownicy mogą wykonywać kopie zapasowe plików Solid Edge, udostępniać je i synchronizować przy użyciu popularnego oprogramowania do udostępniania plików w chmurze, np. Dropbox, OneDrive, Google Drive lub Box.

Szybka konfiguracja, bez konieczności utrzymywania oprogramowania baz danych

Funkcje modułu Solid Edge Data Management używają standardowej technologii indeksowania Windows do zapisywania informacji o plikach Solid Edge. Nie ma potrzeby instalowania ani utrzymywania oprogramowania do obsługi baz danych, nie występuje więc konieczność wsparcia ze strony informatyków. Wystarczy ustawić indeksy na folderach, w których są przechowywane pliki Solid Edge, i od razu przystąpić do pracy.

Solid Edge PDM

Błyskawiczne wyszukiwanie i zintegrowane zarządzanie właściwościami

Pliki można szybko wyszukiwać za pomocą Eksploratora Windows lub oprogramowania Solid Edge, używając nazw plików oraz właściwości standardowych lub niestandardowych. Można również wykonać wyszukiwanie typu „gdzie użyto” polegające na wyszukaniu miejsca użycia części w złożeniach i na rysunkach w celu przeprowadzenia szybkiej oceny wpływu zaplanowanych zmian w istniejących złożeniach.

Your design data in clear view

Built-in customized reports for Solid Edge, Dynamic Visualization provides dynamic methods for viewing and sorting assembly parts and components. The visual reports are built on rules that are easily created with “Excel-like” filters within interactive tables.

Łatwe zarządzanie wersjami i statusami

Narzędzie Design Manager umożliwia błyskawiczne przeprowadzanie rewizji części, złożeń i rysunków. Można na przykład sklonować istniejące złożenie i utworzyć nowe wersje wybranych części, przyspieszając w ten sposób rozpoczęcie pracy nad nowym projektem. Można również łatwo przeglądać i edytować informacje o właściwościach zapisanych w plikach części, złożeń i rysunków w oprogramowaniu Solid Edge. Zmianę statusu części, złożeń i rysunków można przeprowadzić kilkoma kliknięciami myszy.

Solid Edge PDM

Bezpieczne przechowywanie i współdzielenie plików

Moduł Solid Edge Data Management oferuje elastyczne rozwiązania do przechowywania i udostępniania plików przy użyciu lokalnych, sieciowych i chmurowych opcji pamięci masowej, spełniających potrzeby zarówno pojedynczych użytkowników, jak i większych przedsiębiorstw przemysłowych. Dane można przechowywać i udostępniać w chmurze przy użyciu popularnego oprogramowania, np. Dropbox, OneDrive, Google Drive lub Box; można także łatwo udostępniać wybrane dane projektantom pracującym zdalnie, dostawcom i klientom. Pliki Solid Edge są również przechowywane lokalnie, co zapewnia optymalną wydajność i możliwość pracy offline.

Solid Edge PDM

Solid Edge Shape Search

Dostępny jako dodatek moduł Solid Edge Shape Search umożliwia ponowne wykorzystywanie istniejących danych projektowych, bez konieczności opracowywania ich na nowo. Uruchamiany jednym kliknięciem bezpośrednio z poziomu oprogramowania Solid Edge moduł Shape Search to silnik wyszukiwania obiektów 3D identyfikujący podobne części na podstawie ich geometrii. Pozwala to na efektywniejsze lokalizowanie podobnych części w porównaniu z tradycyjnym wyszukiwaniem na podstawie słów kluczowych.

Dzięki oprogramowaniu Solid Edge zwiększyliśmy efektywność pracy naszych projektantów o 60–65%. Jesteśmy teraz w stanie precyzyjnie śledzić rewizje i rysunki. Projektanci mają łatwy dostęp do danych swoich współpracowników. Projekty koncepcyjne są tworzone wirtualnie, zaś same projekty są ściśle zgodne z założeniami. Dysponujemy teraz wspólną biblioteką części i rysunków produktów. Usprawniliśmy proces projektowania odlewów. Ponadto znacząco ograniczyliśmy obieg rysunków technicznych o różnych statusach.

Yashwant Rajeshirke, starszy inżynier ds. rozwoju produktu, dział badań i rozwoju, Forbes Marshall

Video

Data management made easy with Solid Edge

Solid Edge ensures data integrity, irrespective of the size of your organization.

See More Videos

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa korzystają z modułu Solid Edge Data Management?

See More Stories