Zarządzanie danymi w Solid Edge

Solid Edge Data Management

Łatwe zarządzanie plikami — bez konieczności wsparcia ze strony informatyków

Moduł zarządzania danymi w Solid Edge zapewnia mniejszym przedsiębiorstwom produkcyjnym doskonałe funkcje do radzenia sobie z obsługą szybko mnożących się plików CAD. Konfiguracja przebiega szybko: wystarczy ustawić indeks na folderze, w którym są przechowywane pliki Solid Edge.

Można przeglądać i edytować właściwości wielu plików oraz wykonywać operacje dotyczące rewizji i statusów części, złożeń i rysunków w oprogramowaniu Solid Edge. Użytkownicy mogą wykonywać kopie zapasowe plików Solid Edge, udostępniać je i synchronizować przy użyciu popularnego oprogramowania do udostępniania plików w chmurze, np. Dropbox, OneDrive, Google Drive lub Box.

Szybka konfiguracja, bez konieczności utrzymywania oprogramowania do obsługi baz danych

Funkcje zarządzanie danymi w Solid Edge używają standardowej technologii indeksowania Windows do zapisywania informacji o plikach Solid Edge. Nie ma potrzeby instalowania ani utrzymywania oprogramowania do obsługi baz danych, nie występuje więc konieczność wsparcia ze strony informatyków. Wystarczy ustawić indeksy na folderach, w których są przechowywane pliki Solid Edge, i od razu przystąpić do pracy.

Solid Edge PDM

Błyskawiczne wyszukiwanie i zintegrowane zarządzanie właściwościami

Pliki można szybko wyszukiwać za pomocą Eksploratora Windows lub oprogramowania Solid Edge, używając nazw plików oraz właściwości standardowych lub niestandardowych. Można również przeprowadzić wyszukiwanie typu „gdzie użyto”, aby znaleźć miejsce użycia części w złożeniach i na rysunkach w celu przeprowadzenia szybkiej oceny wpływu zaplanowanych zmian na istniejące złożenia.

Łatwe zarządzanie rewizjami i statusami

Narzędzie Design Manager umożliwia błyskawiczne przeprowadzanie rewizji części, złożeń i rysunków. Można na przykład sklonować istniejące złożenie i utworzyć nowe rewizje wybranych części, przyspieszając w ten sposób rozpoczęcie pracy nad nowym projektem. Można również łatwo przeglądać i edytować informacje o właściwościach zapisanych w plikach części, złożeń i rysunków w oprogramowaniu Solid Edge. Zmianę statusu części, złożeń i rysunków można przeprowadzić kilkoma kliknięciami myszy.

Solid Edge PDM

Bezpieczne przechowywanie i współdzielenie plików

Oprogramowanie Solid Edge oferuje elastyczne rozwiązania do przechowywania i udostępniania plików przy użyciu lokalnych, sieciowych i chmurowych opcji pamięci masowej, spełniających potrzeby zarówno pojedynczych użytkowników, jak i większych przedsiębiorstw przemysłowych. Dane można przechowywać i udostępniać w chmurze przy użyciu popularnego oprogramowania, np. Dropbox, OneDrive, Google Drive lub Box; można także łatwo udostępniać wybrane dane projektantom pracującym zdalnie, dostawcom i klientom. Pliki Solid Edge są również przechowywane lokalnie, co zapewnia optymalną wydajność i możliwość pracy offline.

Solid Edge PDM

Dzięki oprogramowaniu Solid Edge zwiększyliśmy efektywność pracy naszych projektantów o 60–65%. Jesteśmy teraz w stanie precyzyjnie śledzić rewizje i rysunki. Projektanci mają łatwy dostęp do danych swoich współpracowników. Projekty koncepcyjne są tworzone wirtualnie, zaś same projekty są ściśle zgodne z założeniami. Dysponujemy teraz wspólną biblioteką części i rysunków produktów. Usprawniliśmy proces projektowania odlewów. Ponadto znacząco ograniczyliśmy czas przygotowywania rysunków technicznych.

Yashwant Rajeshirke, Senior Development Engineer, R&D, Forbes Marshall

Film

Elastyczne funkcje wyszukiwania ułatwiają zarządzanie plikami i ich ponowne wykorzystywanie

Użytkownicy mogą błyskawicznie wyszukiwać pliki Solid Edge na podstawie ich nazw i standardowych lub niestandardowych właściwości. Można również przeprowadzić wyszukiwanie typu „gdzie użyto”, aby wyszukać miejsce użycia części w złożeniach i przeprowadzić ocenę wpływu zmiany w projekcie przed jej wprowadzeniem.

Zobacz więcej filmów

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści płynące z funkcji zarządzania danymi w Solid Edge?

See More Stories