Modelowanie konwergentne w Solid Edge

Modelowanie konwergentne obsługuje operacje na geometrii uproszczonej bez konieczności konwersji.

Oprogramowanie Solid Edge pozwala bez trudu łączyć tradycyjne modele bryłowe b-rep z modelami siatkowymi bez czasochłonnych i podatnych na błędy translacji. Technologia modelowania konwergentnego opracowana przez firmę Siemens umożliwia wykonywanie tradycyjnych operacji b-rep na cyfrowych danych 3D oraz modelach uzyskanych w procesie projektowania generatywnego, co zmniejsza liczbę przeróbek, jednocześnie zapewniając obsługę współczesnych procesów wytwarzania addytywnego dla złożonych kształtów.

Możliwości

Praca na modelach siatek z zastosowaniem poleceń używanych do modeli b-rep

Modelowanie konwergentne umożliwia bezproblemową pracę z modelami siatkowymi uzyskanymi w procesach projektowania generatywnego i inżynierii odwrotnej. Wykonywanie tradycyjnych operacji na następujących elementach:

Reverse-Engineering-Convergent-Modeling

Zeskanowane dane 3D

Modelowanie konwergentne upraszcza proces pracy z zeskanowanymi danymi. Zeskanowane dane 3D są importowane do oprogramowania Solid Edge w postaci danych uproszczonych lub siatkowych, dzięki czemu można niezwłocznie przystąpić do projektowania — bez długiego procesu konwersji, ręcznego tworzenia kształtów i budowania płaszczyzn.

Generative Modeling

Modele uzyskane z użyciem projektowania generatywnego

Dzięki modelowaniu konwergentnemu zoptymalizowane komponenty wytworzone w procesie projektowania generatywnego można wysłać bezpośrednio do wytwarzania addytywnego lub analizy bądź poddawać dalszym modyfikacjom w oprogramowaniu Solid Edge. Wyniki siatkowe można bezproblemowo zintegrować z normalnym procesem edycji modeli, co pozwala na uzyskanie finalnego projektu koniecznego do wykonania danego zadania. Koniec z męczącym czekaniem na niedokładne wyniki konwersji trójkątnych modeli siatek na modele b-rep.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

Komponenty do wytwarzania addytywnego

Niezależnie od tego, czy tworzenie projektów odbywa się z wykorzystaniem tradycyjnego modelowania, projektowania generatywnego czy też importu ze skanera 3D, uzyskane wyniki można od razu wykorzystać w drukowaniu 3D, projektowaniu form wtryskowych, analizach itp. Modelowanie konwergentne usuwa ograniczenia, zapewniając projektantom elastyczne możliwości wytwarzania koncepcyjnych produktów o zoptymalizowanych kształtach z wykorzystaniem materiałów i technik oferowanych przez wytwarzanie addytywne.

Film

Bieżące tematy

Dane fasetkowe są coraz częściej używane i coraz bardziej cenione w procesach inżynieryjnych za sprawą pojawienia się wysoce precyzyjnych, a przy tym przystępnych cenowo urządzeń do skanowania 3D, skanowania medycznego i drukowania 3D. Jednak korzyści płynące z ich stosowania ogranicza konieczność wykonywania jednokierunkowej i jednorazowej konwersji do formatu b-rep. Jest to często czasochłonna operacja, obarczona dodatkowo ryzykiem błędów z powodów technicznych.

Zobacz więcej filmów

Modelowanie konwergentne umożliwia stosowanie danych geometrii fasetkowych w przepływach informacji dotyczących modeli b-rep bez konieczności wykonywania konwersji i z zachowaniem wszystkich korzyści oferowanych przez obie technologie.

BEZPŁATNE oprogramowanie

Bezpłatne oprogramowanie do projektowania 3D

Wypróbuj oprogramowanie Solid Edge bez opłat

Uzyskaj błyskawiczny dostęp do bezpłatnej wersji próbnej oprogramowania Solid Edge, aby wypróbować jego funkcje.

Bezpłatne oprogramowanie dla startupów

Startupy na wczesnym etapie działalności, istniejące krócej niż trzy lata, mogą złożyć wniosek o bezpłatną wersję oprogramowania Solid Edge. Bez opłaty manipulacyjnej!