Konvergentní modelování v Solid Edge

Konvergentní modelování podporuje modelování b-rep u facetových těles bez převodů

Solid Edge hladce kombinuje tradiční objemové modely „b-rep“ s modely s trojúhelníkovou sítí bez zdlouhavých a komplikovaných převodů. Konvergentní modelování od společnosti Siemens umožňuje používat tradiční operace b-rep u digitálně skenovaných 3D dat a modelů generativního návrhu, čímž snižuje nutnost přepracování a podporuje moderní procesy aditivní výroby u složitých tvarů.

Funkce

Práce na síťovaných modelech pomocí stejných příkazů jako u modelů b-rep

Konvergentní modelování umožňuje plynulou práci se síťovými modely vytvořenými pomocí generativního návrhu a zpětného inženýrství. Tradiční operace je možné použít u následujících dat:

Digitálně skenovaná 3D data

Konvergentní modelování zjednodušuje proces práce se skenovanými daty. Skenovaná 3D data jsou importována do Solid Edge jako facetová data nebo data sítě, abyste mohli ihned začít s návrhem – žádné zdlouhavé převody, žádná ruční tvorba tvarů, ani nutnost tvorby ploch.

Modely vytvořené pomocí generativního návrhu

Díky konvergentnímu modelování mohou být optimalizované komponenty vytvořené z generativního návrhu odeslány přímo do aditivní výroby nebo k analýze, případně mohou být dále upraveny v Solid Edge. Síťované komponenty lze plynule integrovat do běžných postupů úprav modelů a tím snadno získat konečný návrh pro danou úlohu. Již žádné další čekání na dokončení zdlouhavých, nepřesných převodů z trojúhelníkové sítě na b-rep.

Generative design works well together with additive manufacturing to create complex components without the need for expensive tooling

Komponenty pro aditivní výrobu

Ať už jsou vaše návrhy vytvořeny pomocí tradičního modelování, generativního návrhu nebo vznikly importem z 3D skeneru, můžete je použít přímo k 3D tisku, návrhu forem, analýze a dalším činnostem. Konvergentní modelování nabízí konstruktérům možnost vytvářet optimalizované tvary bez omezení a využít přitom materiály a techniky aditivní výroby.

Leverage b-rep and mesh geometries in the same model

Unique hybrid modeling capabilities allow b-rep and mesh geometries to coexist in the same model for downstream assembly use, speeding workflows and making mesh models even more useful. Removing the need to convert mesh or b-rep geometry in order for them to work together reduces model development time.

Video

Aktuální témata

Facetová data představují v dnešních pracovních postupech stále používanější a cennější prostředek, protože nabízí vysokou přesnost, nízké náklady, 3D skenování, lékařské snímky a 3D tisk. Výhody facetových dat ovšem limituje fakt, že je nutné tato data jednorázově převést do formátu b-rep, což často trvá dlouho a je z mnoha technických důvodů náchylné na chyby.

Zhlédnout další videa

 

Konvergentní modelování umožňuje využít facetová data v pracovních postupech b-rep bez převodu dat a se zachováním výhod obou technologií.

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh


Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!