Solid Edge pro tekutinové systémy

Zlepšete procesy vývoje výrobků a uvádějte nové tekutinové systémy na trh rychleji.

Bezplatná zkušební verze Solid Edge

Fluid Power System Design - Industry Insights

Industry Insights

Rychlejší vývoj tekutinových systémů

Portfolio Solid Edge díky svým digitálním 3D modelům umožňuje výrobcům reagovat na důležité trendy v oblasti tekutinových systémů a komponent

Další informace

Použití digitálního modelu jako základu pro vývoj výrobků

Výrobci tekutinových systémů a komponent se potýkají se zvyšující se konkurencí, složitostí výrobků a rostoucí poptávkou po spolehlivosti a energetické efektivitě. Mnoho podniků na tyto tlaky reaguje tak, že investuje do digitální transformace návrhů a vývoje.

Pokroky služeb inženýringu, generativního návrhu, aditivní výroby a integrovaných elektrostrojírenských návrhů umožňují vyvíjet velmi efektivní a spolehlivé tekutinové systémy. Tyto technologické inovace používají data při tvorbě 3D digitálních modelů, které představují virtuální klony skutečných výrobků, díky čemuž je mohou vývojáři lépe vyhodnocovat a spravovat.

Podrobný 3D digitální model lze použít jako základ ve všech oblastech vývoje. Softwarové nástroje umožňují urychlit vývoj výrobků a současně optimalizovat návrhy a snížit náklady. Portfolio aplikací Siemens Solid Edge umožňuje realizovat digitální transformaci podniků libovolné velikosti.

Funkce

Výhody Solid Edge

Solid Edge při vývoji výrobků umožňuje:

Digitalizovat inženýrské procesy. Digitalizujte vývoj výrobků a transformujte své podnikání. Zjednodušte inženýrské procesy díky 3D digitálním modelům. Přidávejte průmyslová data ke 3D modelům v rámci vývojového životního cyklu výrobku.

Vizualizovat záměr návrhu. Prezentujte hodnotu nových výrobků potenciálním zákazníkům pomocí fotorealistických obrázků a animací, které lze vytvářet před samotnou výrobou pomocí 3D rendrování. Validujte návrhy v reálném prostředí pomocí rozšířené reality.

Rychle a přesně reagovat na žádosti o cenovou nabídku. Reagujte na poptávku po cenové nabídce (RFQ) pomocí 3D vizualizace a virtuálních výkresů dostupných v Solid Edge. Rychle vytvářejte návrhy výrobků pomocí procesů CTO (configure-to-order) a ETO (engineer-to-order).

Urychlit strojírenský návrh v prostředí 3D CAD. Pracujte přímo s geometrií a provádějte okamžité změny. Používejte technologie návrhu nové generace, například funkce konvergentního modelování, které dokáží automaticky spojit síťové a b-rep modely.

Zjednodušte návrh PID a potrubních systémů. Zachyťte záměr návrhu a logiku v diagramu PID. Vytvářejte rozpisky požadovaných komponent v rané fázi návrhu. Vytvářejte komponenty potrubí a jejich trasy ve 3D a v rámci 3D strojírenských sestav.

Dosáhněte elektrostrojírenské spolupráce. Používejte datovou automatizaci k efektivnímu vedení elektrických vodičů v omezeném prostoru. Validujte vlastnosti obvodu pomocí nástrojů pro návrh elektrických zařízení. Minimalizujte potřebu po fyzických prototypech validujících elektrostrojírenské vlastnosti.

Optimalizujte kinematické a dynamické chování. Provádějte simulace pohybů, které vám pomohou pochopit dynamické jevy v sestavách Solid Edge. Minimalizujte finanční náklady a čas potřebný pro tvorbu fyzických prototypů validujících dynamické vlastnosti

Analyzujte napětí a vibrace. Optimalizujte návrhy ještě před výrobou. Provádějte simulace provozních vibrací pomocí analýzy harmonické odezvy. Provádějte statické, dynamické a únavové analýzy pomocí simulací Solid Edge. Pro pokročilejší analýzy použijte Simcenter Femap.

Provádějte simulace vlastností tekutin v komponentách a systémech. Analyzujte trendy a eliminujte nevýhodné možnosti v rané fázi návrhu pomocí analýz výpočetní dynamiky tekutin (CFD) v Simcenteru FloEFD pro Solid Edge. Analyzujte a optimalizujte proudění tekutin v systémech pomocí Simcenteru Flomaster.

Vyrábějte přesně a efektivně. Vytvářejte strojírenské dráhy nástrojů podle digitálních modelů a zajistěte přesnou a efektivní výrobu pomocí modulu Solid Edge CAM Pro. Snižte množství chyb a potřebné úpravy ve výrobě.

Připravte komponenty na 3D tisk. Minimalizujte potřebu uchovávat velké skladové zásoby náhradních součásti díky vlastním 3D tiskárnám. Realizujte efektivní maloobjemovou výrobu součástí díky aditivní výrobě a validujte návrhy pro 3D tisk pomocí aplikace Solid Edge.

Spravujte projekty a inženýrské změny. Využívejte a sledujte návrhová, analytická a výrobní data a procesy pomocí nástrojů pro správu návrhů vestavěných do Solid Edge. Urychlete vývoj nových výrobků a dodávání nových výrobků na trh pomocí škálovatelných funkcí pro správu dat a procesů.

Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů. Spravujte požadavky zákazníků a regulačních orgánů pomocí modulu pro správu požadavků. Usnadněte konstruktérům přístup k nastaveným požadavkům a sledujte jejich plnění.

Spolupracujte se zákazníky a dodavateli. Spolupracujte s dodavateli a zákazníky pomocí bezplatných nástrojů pro spolupráci v cloudu, díky kterým můžete přistupovat ke CAD datům v prohlížeči. Chraňte své duševní vlastnictví pomocí funkcí automatického zjednodušování, které z návrhu před jeho sdílením odeberou vnitřní útvary.

Instalujte a provozujte. Vytvářejte interaktivní 3D návodky s jasnými pokyny pro výrobu, instalaci a údržbu. Solid Edge a jeho řešení pro technické publikace umožňuje snadnou dokumentaci změn v návrhu tak, aby publikované dokumenty vždy odrážely skutečný výrobek.

Díky výkonným funkcím 3D CAD návrhu, simulací, návrhu elektrických zařízení a správy výrobních dat představuje Solid Edge ucelené portfolio dostupných a snadno použitelných softwarových nástrojů pro vývoj tekutinových systémů a komponent.

Případové studie

Solid Edge a tekutinové systémy

See More Stories