Pierwszy miesiąc korzystania z oprogramowania Solid Edge w cenie 1,00 GBP Warunki

Kup miesięczną subskrypcję oprogramowania Solid Edge i zapłać tylko 1,00 GBP za pierwszy miesiąc

  • Bonus dostępny tylko za pośrednictwem firmy Siemens Digital Industries Software i jej partnerów dystrybucyjnych.
  • Dotyczy tylko klientów mających adres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii;
  • Oferta obowiązuje wyłącznie w związku z zakupem licencji na oprogramowanie Solid Edge®, które muszą zostać zakupione w okresie od godziny 8:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 10 października 2018 r. do godziny 17:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu 31 marzec 2019 r.;
  • Po zakończeniu pierwszego miesiąca nabywca zgadza się płacić aktualnie publikowaną miesięczną cenę subskrypcji dostępną tutaj każdego miesiąca, chyba że subskrybent anuluje subskrypcję. Inne zniżki nie mają zastosowania;
  • Anulowanie może nastąpić w dowolnym momencie każdego miesiąca, jednakże za żadną część tego miesiąca nie przysługuje zwrot;
    • Bonusem jest cena 1,00 USD za pierwszy (1.) miesiąc miesięcznej subskrypcji licencji na oprogramowanie Solid Edge (przybliżone ceny detaliczne: Design and Drafting 90,00 GBP; Foundation 210,00 GBP; Classic 250,00 GBP; Premium 350,00 GBP);
  • Bonusy otrzymuje się, wpisując kod promocyjny w miejscu wskazanym w momencie zakupu.
  • Oferta ważna tylko dla osób wykupujących miesięczną subskrypcję oprogramowania Solid Edge po raz pierwszy;
  • Jednemu subskrybentowi przysługuje wyłącznie jedna (1) obniżka ceny za pierwszy miesiąc do kwoty 1,00 GBP. Aby uniknąć wątpliwości wyjaśniamy, że subskrybentem może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn powyższy program nie będzie mógł zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu zainfekowania wirusami komputerowymi, błędów, manipulacji, nieautoryzowanego działania, oszustwa, awarii technicznych lub innych przyczyn, które w wyłącznej opinii firmy Siemens Digital Industries Software mogą negatywnie wpłynąć na program lub zarządzanie nim oraz zagrażać jego bezpieczeństwu, rzetelności, uczciwości lub prawidłowemu działaniu, firma Siemens Digital Industries Software zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia powyższego programu zniżkowego.

Uwaga: Siemens i logo Siemens są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. Solid Edge jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe i znaki usługowe należą do odpowiednich podmiotów.