Wyprzedaż oprogramowania Solid Edge na koniec roku 2018 Warunki

Kup roczną subskrypcję oprogramowania Solid Edge i otrzymaj drugą subskrypcję ze zniżką 50% w pierwszym roku!

  • Bonus dostępny tylko za pośrednictwem firmy Siemens Digital Industries Software i jej partnerów dystrybucyjnych.
  • Dotyczy tylko klientów mających adres zamieszkania na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Indii, Australii, Nowej Zelandii i Singapuru oraz Wielkiej Brytanii.
  • Oferta obowiązuje wyłącznie w związku z zakupem licencji na oprogramowanie Solid Edge®, które muszą zostać zakupione w okresie od godziny 5:00 czasu pacyficznego w dniu 20 grudnia 2018 r. do godziny 23:59 czasu pacyficznego w dniu 31 grudnia 2018 r.
  • Po zakończeniu pierwszego roku nabywca zgadza się płacić aktualnie publikowaną roczną cenę subskrypcji dostępną tutaj każdego roku, chyba że subskrybent anuluje subskrypcję. Inne zniżki nie mają zastosowania;
  • Anulowanie może nastąpić w dowolnym momencie w ciągu roku, jednakże za żadną część wspomnianego roku nie przysługuje zwrot;
  • Bonusem jest zniżka 50% w pierwszym (1.) roku rocznej subskrypcji licencji na oprogramowanie Solid Edge (przybliżone ceny detaliczne: Design and Drafting 900,00 USD; Foundation 2220,00 USD; Classic 2760,00 USD; Premium 3940,00 USD) w przypadku zakupu pełnej rocznej subskrypcji o równej lub mniejszej wartości.
  • Bonusy otrzymuje się, wpisując kod promocyjny w miejscu wskazanym w momencie zakupu.
  • Oferta ważna tylko dla osób wykupujących roczną subskrypcję oprogramowania Solid Edge po raz pierwszy.
  • Jednemu subskrybentowi przysługuje wyłącznie jedna (1) zniżka 50% na roczną subskrypcję. Aby uniknąć wątpliwości wyjaśniamy, że subskrybentem może być osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy.

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn powyższy program nie będzie mógł zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu zainfekowania wirusami komputerowymi, błędów, manipulacji, nieautoryzowanego działania, oszustwa, awarii technicznych lub innych przyczyn, które w wyłącznej opinii firmy Siemens Digital Industries Software mogą negatywnie wpłynąć na program lub zarządzanie nim oraz zagrażać jego bezpieczeństwu, rzetelności, uczciwości lub prawidłowemu działaniu, firma Siemens Digital Industries Software zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia powyższego programu zniżkowego.

Uwaga: Siemens i logo Siemens są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Siemens AG. Solid Edge jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe, zastrzeżone znaki towarowe i znaki usługowe należą do odpowiednich podmiotów.