Akce na Solid Edge na konci roku 2018 Všeobecné podmínky

Předplaťte si Solid Edge ročně a získejte své druhé předplatné s 50% slevou pro první rok!

  • Nabídka je k dispozici pouze u společnosti Siemens Digital Industries Software a některých partnerů.
  • Nabídka je platná pouze pro zákazníky s trvalým bydlištěm ve Spojených státech, Kanadě, Indii, Austrálii, Novém Zélandu a Singapuru a ve Spojeném království.
  • Nabídka je platná pouze po zakoupení softwarových licencí Solid Edge® v období od 20. prosince 2018 do 31. prosince 2018.
  • Kupující souhlasí, že se po uplynutí prvního roku zavazuje k roční platbě předplatného ve výši uvedené zde až do zrušení předplatného. Na nabídku se nevztahují žádné další slevy.
  • Předplatné lze zrušit kdykoli v průběhu roku, částka za uplynulou část roku je ovšem nevratná.
  • 50% sleva se vztahuje pouze na první rok ročního předplatného Solid Edge (přibližné maloobchodní ceny: Design and Drafting 900 USD, Foundation 2 220 USD, Classic 2 760 a Premium 3 940 USD) – platí pouze po zakoupení ročního předplatného ve stejné nebo nižší hodnotě.
  • Akci lze využít zadáním kódu, který se zobrazil při nákupu licencí.
  • Nabídka se vztahuje pouze na nové roční předplatitele Solid Edge.
  • Rok předplatného s 50% slevou může využít každý předplatitel pouze jednou. Předplatitelem může být jednotlivec nebo obchodní subjekt.

Společnost Siemens Digital Industries Software si vyhrazuje právo slevový program zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit v případě, pokud jej nebude možné z jakéhokoli důvodu uskutečnit podle plánu, například z důvodu infekce počítačovým virem, chyb, neoprávněných zásahů, podvodu, technickým poruchám nebo jiným příčinám, které způsobí nemožnost zajištění správy, bezpečnosti, integrity a řádného průběhu programu.

Poznámka: Siemens a logo Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. Solid Edge je obchodní známkou nebo registrovanou obchodní známkou společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích zástupců ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky náleží jejich příslušným vlastníkům.