Proste w obsłudze środowisko CAD 3D dla użytkowników środowiska 2D

Easy 3D CAD | 2D to 3D CAD

Chcesz wypróbować oprogramowanie CAD 3D? To prostsze, niż myślisz.

Oprogramowanie Solid Edge oferuje narzędzia, które pozwolą Ci płynnie przejść do środowiska 3D. Dzięki interaktywnym kreatorom migracji z 2D na 3D możesz szybko przekształcić swoje rysunki 2D w inteligentne modele 3D, których można używać na potrzeby złożeń lub późniejszych operacji. Oprogramowanie Solid Edge pozwala w elastyczny sposób łączyć dwu- i trójwymiarowe projekty części. Szczegóły 3D są opcjonalne i możesz dodawać je wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu możesz przejść ze środowiska 2D do pełnego środowiska 3D we własnym tempie, korzystając przy tym z zalet modelowania 3D.

Funkcje

Solid Edge pozwala z łatwością przekształcać rysunki 2D w modele 3D

Zobacz, jak łatwe może być przejście do systemu CAD 3D, pozwalającego ograniczyć wykorzystanie fizycznych prototypów i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek.

Łatwe udostępnianie informacji

Klienci i pracownicy hali produkcyjnej mogą mieć trudności z odczytaniem rysunków 2D. Dowiedz się, jak modele 3D ułatwiają użytkownikom wizualizację projektu.

Usprawnione projektowanie złożeń

Sprawdź, jak pasują do siebie poszczególne części złożenia oraz w jaki sposób Solid Edge pozwala szybko wykrywać problemy z kolizjami i je rozwiązywać.

Zaimponuj swoim klientom

Dowiedz się, jak stworzyć realistyczne wizualizacje projektów, których można używać na potrzeby materiałów reklamowych lub prezentacji dla klientów, jeszcze przed przygotowaniem pierwszego prototypu.

Film

Przekształcanie rysunków 2D na modele 3D

Oprogramowanie Solid Edge pozwala jednocześnie pracować w środowisku 2D i 3D, dzięki czemu można płynnie przejść na technologię 3D.

Zobacz więcej materiałów wideo

Ta funkcja zapewnia większą elastyczność wyboru metody najlepiej odpowiadającej procesowi rozwoju oraz swobodne przekształcanie rysunków 2D na modele 3D.

Zadania projektowania, których wykonanie przy użyciu deski kreślarskiej zajmowało sześć godzin, zajmują teraz około czterech godzin przy wykorzystaniu oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w środowisku 2D lub 15 minut w środowisku 3D oprogramowania Solid Edge.

Mike Peterson, prezes, John Harder & Company

Historie klientów

Jak przedsiębiorstwa oceniają korzyści z migracji do środowiska 3D

See More Stories