Kreslení a tvorba CAD výkresů

Snadné kreslení a tvorba CAD výkresů pomocí Solid Edge

Výsledným výstupem v mnoha inženýrských procesech jsou výkresy. Představují provázání mezi návrhem a výrobou – což znamená, že přesnost je u nich opravdu zásadní. S rostoucí složitostí návrhů a sestav a se všemi globálními výkresovými normami, které je třeba brát v potaz, však může tvorba dokumentace, opatření poznámkami a aktualizace výkresů představovat problém. V Solid Edge se prvky rozvržení výkresu, detailů, poznámek a kót automaticky řídí vámi vybranými strojírenskými výkresovými normami.

Snadnější tvorba CAD výkresů a dokumentace

Solid Edge podle 3D modelů automaticky vytváří a aktualizuje výkresy, což umožňuje rychlou tvorbu standardních a odvozených pohledů včetně pomocných pohledů, řezů, detailů, přerušených pohledů a izometrických pohledů. Solid Edge také automatizuje tvorbu rozložených pohledů, pozic, kusovníků a rozpisek pro modely libovolné velikosti. Můžete si vybrat ze značného počtu různých možností zobrazení (například stínované) a zajistit tak, že dokumenty budou co nejjasněji vyjadřovat záměr. Během provádění změn ve 3D modelu jsou konstruktéři graficky upozornění, že jsou pohledy neaktuální, a vestavěný nástroj upozorní uživatele, jaké změny byly provedeny. Při uložení výkresu se rohová razítka automaticky vyplní daty ze souboru součásti.

Streamlined CAD drafting and documentation

Vyšší výkon při tvorbě a aktualizaci

Solid Edge optimalizuje rychlost a výkon tím, že využívá vícejádrové procesory, podporuje tvorbu zjednodušených sestav a umožňuje výběr mezi nízkou a vysokou kvalitou pohledů. Kromě toho Solid Edge umožňuje při práci s velkými sestavami vložit výkresové pohledy na základě vyhledávacího dotazu a vypnout všechny komponenty, které nejsou pro daný účel pohledu důležité. Díky výrazně nižšímu počtu skrytých čar, které je třeba počítat, je možné výkresové pohledy umístit a aktualizovat mnohem rychleji.

Better Performance

Snadnější tvorba kót a poznámek

Propracované nástroje tvorby kót a poznámek v Solid Edge umožňují pozoruhodně rychlou tvorbu podrobných výkresů. Díky šablonám s pohledy je možné do výkresu dle předdefinovaných podnikových norem automaticky vložit pohledy, kusovníky a poznámky. Tvorbu detailů můžete u výkresových pohledů automatizovat načtením kót součásti nebo sestavy; k dispozici je také úplná sada kót a příkazů poznámek.

Easier Drawing

Podpora globálních CAD výkresových norem

Solid Edge nabízí jednoduché rozvržení výkresu, vytváření diagramů, poznámek a kót, které automaticky dodržují různé výkresové normy, například ISO (International Standards Organization), ANSI (American National Standards Institute), BSI (British Standards Institution), DIN (Deutsches Institut für Normung) a JIS (Japanese Industrial Standards). Díky solid Edge máte neustálou kontrolu nad všemi prvky ve všech výkresech, takže je můžete snadno aktualizovat při změně normy.

Cad Standards

Přesné výkresy plechových součástí

Dokumentaci výroby plechových součástí je možné vytvořit pomocí tabulek posloupnosti tvorby ohybů, kde je u osy ohybu uvedena posloupnost tvorby ohybů, úhel a směr. Do výkresů sestav můžete přidat kusovníky s automatickými pozicemi, kde seznam přesně odpovídá součástem v modelu – a to i u nefyzických součásti, například nátěrů.

Sheet Metal

Efektivnější spolupráce a sdílení dat

Díky Solid Edge je možné snadno sdílet 2D výkresy s ostatními týmy, dodavateli a zákazníky, i když nemají Solid Edge nainstalován. Náš bezplatný nástroj Solid Edge 2D Drafting umožňuje snadné sdílení nativních výkresových souborů a nabízí funkce rozvržení výkresu, hledání cíle řešení, tvorby diagramů a tvorby kót. Vzhledem k tomu, že je Solid Edge 2D Drafting plně kompatibilní s komerčními verzemi Solid Edge, nedojde při překladu k žádné ztrátě dat ani zhoršení integrity výkresů.

Free 2D Drafting

Video

Aktuální témata

Snadná tvorba přesných technických výkresů pomocí Solid Edge.

Zhlédnout další videa

BEZPLATNÝ software

Bezplatný software pro 3D návrh

Bezplatně vyzkoušet Solid Edge

Získejte ještě dnes bezplatnou zkušební verzi Solid Edge.

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Příběhy zákazníků

Jak tvorba lepších CAD výkresů pomáhá
zákazníkům v dosažení obchodních cílů.

See More Stories