Warunki

Solid Edge dla start-upów

Oprogramowanie do rozwoju produktu dla start-upów bez żadnych opłat przez pierwszy rok.

  • Roczny dostęp do oprogramowania Solid Edge®, (wartość detaliczna do 60 000 USD) obejmujący maksymalnie trzy licencje na oprogramowanie Solid Edge Premium.
  • Zawiera dostęp do pomocy online (społeczność i zasoby szkoleniowe) oraz pomoc telefoniczną świadczoną przez Siemens Global Technical Access Center (GTAC).
  • Program jest otwarty dla firm projektowych i producentów produktów.
  • Program jest otwarty dla osób prawnych działających na rynku od trzech lat lub krócej, z kapitałem wynoszącym mniej niż 1 mln USD oraz osiągających mniej niż 1 mln USD rocznego przychodu.
  • Aby zakwalifikować się do tego programu, upoważniony przedstawiciel firmy (zwanej dalej „Firmą”) musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się tutaj.
  • Ponadto upoważniony przedstawiciel Firmy musi podpisać Umowę licencyjną użytkownika końcowego, którą można znaleźć tutaj, Warunki dodatkowe dotyczące systemu PLM, które można znaleźć tutaj, a także umowę marketingową Siemens Industry Software Inc. („SISW”), która zostanie dostarczona przez SISW.
  • Składający wniosek upoważniony przedstawiciel Firmy musi mieć ukończone 18 lat.

Ze względu na znaczący upust udzielony w ramach tej umowy klient zgadza się na wykorzystanie swojej nazwy lub wspomnienie firmy w materiałach publicznych, takich jak prezentacje, strony internetowe, publikacje w serwisach społecznościowych, prasie oraz mediach przygotowane przez SISW. Po uzyskaniu obopólnej zgody klient może wziąć udział w następujących projektach: Case study (w formie pisemnej lub wideo), opinie i referencje użytkownika, notatka prasowa i/lub prezentacja na wydarzeniu skierowanym do klientów.

SISW zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku z dowolnego powodu, według własnego uznania.

Jeżeli powyższy program nie będzie mógł zostać przeprowadzony zgodnie z planem z powodu zainfekowania wirusami komputerowymi, błędów, manipulacji, nieautoryzowanego działania, oszustwa, awarii technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn, które w wyłącznej opinii firmy SISW mogą negatywnie wpłynąć na program lub zarządzanie nim oraz zagrażać jego bezpieczeństwu, rzetelności, uczciwości lub prawidłowemu działaniu, firma SISW zastrzega sobie prawo do anulowania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia programu.

Uwaga: Listę znaków towarowych firmy Siemens można znaleźć tutaj.

 

Solid Edge dla start-upów