Všeobecné podmínky

Solid Edge pro startupy

Softwarový nástroj pro vývoj výrobků pro startupy na první rok zdarma.

  • Zahrnuje jeden rok softwaru Solid Edge® (maloobchodní cena až 60 000 USD), včetně až tří licencí softwaru Solid Edge Premium.
  • Zahrnuje online podporu (komunita a školicí materiály) a telefonickou podporu střediska GTAC (Global Technical Access Center) společnosti Siemens.
  • Je k dispozici návrhářským firmám a výrobcům výrobků.
  • Je k dispozici právnickým osobám podnikajícím po dobu tří let nebo méně s finančním zajištěním méně než 1 milion USD a ročním příjmem méně než 1 milion USD.
  • Chcete-li k tomuto programu získat přístup, musí oprávněný zástupce daného startupu (dále jen „společnost“) vyplnit žádost, kterou lze nalézt zde.
  • Kromě toho musí oprávněný zástupce společnosti podepsat také licenční smlouvu s koncovým uživatelem, kterou lze nalézt zde, dodatečné smluvní podmínky PLM, které lze nalézt zde, a marketingovou dohodu společnosti Siemens Industry Software Inc. („SISW“), kterou zajistí společnost SISW.
  • Oprávněná osoba ze společnosti, která podá žádost, musí mít více než 18 let.

Vzhledem k výrazným slevám poskytnutým v rámci této smlouvy souhlasí zákazník s tím, že bude sdílet informace o využití výrobků nebo služeb s veřejností během prezentací, na webu, sociálních sítích a v mediálních materiálech společnosti SISW. Po vzájemné dohodě se zákazník může účastnit jedné nebo více z následujících činností: Případová studie (psaná nebo ve formě videa), doporučení, doporučení jiného zákazníka, tisková zpráva a/nebo vystoupení na akcích pro zákazníky.

Společnost SISW si vyhrazuje právo na základě svého uvážení odmítnout jakoukoli žádost, a to z jakéhokoli důvodu.

Společnost SISW si vyhrazuje právo slevový program zrušit, ukončit, změnit nebo pozastavit v případě, že jej nebude možné z jakéhokoli důvodu uskutečnit podle plánu, například z důvodu infekce počítačovým virem, chyb, neoprávněných zásahů, podvodu, technických poruch nebo jiných příčin, které způsobí nemožnost zajištění správy, bezpečnosti, integrity a řádného průběhu tohoto programu.

Poznámka: Seznam ochranných známek společnosti Siemens je k dispozici zde.

 

Solid Edge pro Startupy