Oświadczenie dotyczące działalności firmy

Solid Edge dla start-upów

Osoba składająca w imieniu Firmy wniosek w ramach programu Solid Edge dla start-upów oświadcza jako prawny i upoważniony przedstawiciel, co następuje:

  • Wszystkie informacje przekazane SISW w imieniu Firmy są dokładne i kompletne. Jeżeli po złożeniu wniosku jakiekolwiek istotne informacje ulegną zmianie, Firma niezwłocznie przekaże SISW zaktualizowane informacje.
  • Poza sytuacjami jednoznacznie wskazanymi w niniejszym dokumencie Firma nie prowadzi, bezpośrednio ani pośrednio, działalności niedozwolonej.
  • Firma nie prowadzi, bezpośrednio ani pośrednio, sprzedaży, odsprzedaży ani działalności transferowej na rzecz Kuby, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Krymu i/lub Sewastopola.
  • Firma nie znajduje się (i) na liście podmiotów objętych embargiem, (ii) nie podlega blokadzie importowej ani eksportowej, (iii) nie jest objęta sankcjami przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską ani inne organy administracyjne, ani (iv) nie jest przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez żaden organ administracyjny w sprawie naruszenia przepisów eksportowych lub importowych.
  • Firma nie będzie wykorzystywać udostępnionego jej oprogramowania do badań akademickich lub projektów związanych z cyberbezpieczeństwem, przemysłem wojskowym lub wywiadem, wojskiem, pociskami rakietowymi lub UAV, poszukiwaniem lub eksploatowaniem morskich zasobów arktycznych, głębokowodnych, złóż ropy lub gazu łupkowego, rurociągami bądź bronią jądrową, biologiczną lub chemiczną.

Solid Edge Startup page