Obchodní podmínky

Solid Edge pro Startapy

Osoba, která podává žádost týkající se programu Solid Edge pro startupy jménem společnosti, potvrzuje, že je zákonným a oprávněným zástupcem společnosti a dále že:

  • Všechny informace poskytnuté společnosti SISW jménem společnosti jsou přesné a úplné. Pokud se po podání žádosti jakékoli významné informace změní, společnost okamžitě poskytne společnosti SISW aktualizované informace.
  • Společnost není přímo ani nepřímo spojena se zakázanými činnostmi, vyjma případů výslovně uvedených v tomto dokumentu.
  • Společnost není přímo ani nepřímo spojena s činnostmi prodeje, následného prodeje nebo převodu souvisejícími s Kubou, Íránem, Severní Koreou, Sýrií, Krymem nebo Sevastopolem.
  • Společnost není (i) uvedena jako zamítnutá strana, (ii) není jí zakázán dovoz nebo vývoz, (iii) nejsou na ni uvaleny sankce USA, EU nebo jiného vládního subjektu ani (iv) není vyšetřována jakýmkoli vládním orgánem za porušení vývozních nebo dovozních předpisů.
  • Společnost nepoužije poskytnutý software k akademickému výzkumu nebo projektům týkajícím se následujících možností: kybernetická bezpečnost, obrana nebo zpravodajství; vojenská, raketová technologie nebo bezpilotní letadla; průzkum nebo těžba v arktických pobřežních vodách, hlubinných vodách nebo průzkum či těžba břidličné ropy či plynu; vývoz potrubí; jaderné zbraně; biologické nebo chemické zbraně.

Solid Edge pro Startapy