Większy zakres ponownego wykorzystania projektów z innych modeli CAD 3D

Większy zakres ponownego wykorzystania projektów z innych modeli CAD 3D