Jak utworzyć złożenie przy użyciu techniki projektowania zstępującego (Top-Down)

Jak utworzyć złożenie przy użyciu techniki projektowania zstępującego (Top-Down)