Sprawdź działanie narzędzi do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge

Sprawdź działanie narzędzi do symulacji w oprogramowaniu Solid Edge