Zaprojektuj część przy użyciu technologii synchronicznej

Zaprojektuj część przy użyciu technologii synchronicznej