Utwórz złożenie przy użyciu techniki projektowania zstępującego (Top-Down)

Utwórz złożenie przy użyciu techniki projektowania zstępującego (Top-Down)