Wykorzystanie oprogramowania Solid Edge umożliwia znaczące korzyści pod względem ograniczenia nakładów czasowych i kosztów oraz poprawy jakości, w tym skrócenie czasu sporządzania rysunków technicznych z dwóch tygodni do jednego dnia

Ikeda Business Group | Spotřební zboží a maloobchod | Brazylia

Wykorzystanie oprogramowania Solid Edge umożliwia znaczące korzyści pod względem ograniczenia nakładów czasowych i kosztów oraz poprawy jakości, w tym skrócenie czasu sporządzania rysunków technicznych z dwóch tygodni do jednego dnia