Będąca liderem na skalę światową, innowacyjna firma korzysta z technologii oferowanych przez firmę Siemens Digital Industries Software, aby dostarczać energię termojądrową

Tokamak Energy | Energetika a sítě | Wielka Brytania

Będąca liderem na skalę światową, innowacyjna firma korzysta z technologii oferowanych przez firmę Siemens Digital Industries Software, aby dostarczać energię termojądrową