Rozwiązanie Solid Edge z technologią synchroniczną umożliwiło uniwersytetowi stanu Utah radykalnie przyspieszyć wzrost krzywej uczenia się swoich studentów

Wydział mechaniczny i inżynierii kosmicznej uniwersytetu stanowego Utah | Školství | USA

Rozwiązanie Solid Edge z technologią synchroniczną umożliwiło uniwersytetowi stanu Utah radykalnie przyspieszyć wzrost krzywej uczenia się swoich studentów