Rozwiązanie firmy Siemens Digital Industries Software pozwala studentom Politechniki Gdańskiej nabywać zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania łodzi

Politechnika Gdańska | Školství | Polska

Rozwiązanie firmy Siemens Digital Industries Software pozwala studentom Politechniki Gdańskiej nabywać zaawansowanych umiejętności w zakresie projektowania łodzi