Wykorzystanie systemu CAD pomogło producentowi maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym skrócić czas rozwoju produktu o 45%

Eskort Makina | Turcja

Wykorzystanie systemu CAD pomogło producentowi maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym skrócić czas rozwoju produktu o 45%