Dzięki oprogramowaniu CAD wyposażonemu w moduł do zarządzania projektami producent urządzeń piekarskich uzyskuje 63-procentowy wzrost wydajności — a to dopiero początek

Reading Bakery Systems | Zařízení pro zpracování potravin | USA

Dzięki oprogramowaniu CAD wyposażonemu w moduł do zarządzania projektami producent urządzeń piekarskich uzyskuje 63-procentowy wzrost wydajności — a to dopiero początek