Rychlejší a snadnější 3D modelování se synchronní technologií

Video

Rychlejší a snadnější 3D modelování se synchronní technologií

Jednoduchost přímého modelování spojená s parametrizací

Solid Edge zrychluje a usnadňuje tvorbu a úpravu 3D CAD modelů pomocí jedinečné synchronní technologie, která kombinuje rychlost a jednoduchost přímého modelování s pružností a kontrolou parametrického modelování.

  • Rychle vytvářejte nové koncepční návrhy
  • Snadno reagujte na požadované změny
  • Provádějte souběžné aktualizace více součástí v rámci sestavy

Díky flexibilnímu modelování je možné přeskočit zdlouhavé přípravy, vyhnout se chybám a omezit nutnost přepracovávání součástí. Schopnosti synchronní technologie také umožňují práci s multi-CAD daty jako s nativními soubory, což umožňuje bezproblémovou spolupráci s dodavateli a partnery.

Rychlá a flexibilní tvorba návrhů

Díky integrované tvorbě 2D a 3D skic umožňuje synchronní technologie Solid Edge okamžité zahájení tvorby koncepčního návrhu bez zdlouhavých příprav. Přístup k 3D modelům bez historie v softwaru Solid Edge znamená, že je možné pracovat přímo s geometrií modelu a ihned provádět změny.

Rychlá odezva na změny v pozdních fázích konstrukce

Pokud potřebujete provést změnu konstrukce na poslední chvíli, je synchronní technologie Solid Edge to pravé, požadované změny totiž provedete snadno i u modelů s historií. . Prostou aktualizací referenčních kót nebo posunutím a tažením geometrie je možné rychle a snadno upravovat libovolný model bez starostí o selhání prvků či s časově náročným přepracováváním.