SOVA Digital a.s.

Začnite svoj príbeh digitálneho úspechu s portfóliom vývoja produktov od Solid Edge a SOVA Digital a.s.

Na vývoj vynikajúceho produktu potrebujete prvotriedne softvérové nástroje a spoľahlivého partnera s vynikajúcim know-how. Menej nestačí – presvedčte sa vlastným úspechom!

Vyžiadajte si našu najnovšiu akčnú ponuku!

Ste pripravení začať? Začnime spolu: +421 903 294 918

Budujte svoje podnikanie na pevných základoch

Dôverujte vynikajúcim softvérovým nástrojom Solid Edge a odborným znalostiam vášho partnera pre Siemens riešenia SOVA Digital a.s.

Na základe digitalizovania procesov tvorby výrobkov – od konceptu po dodanie – môže vaša spoločnosť rýchlejšie rásť, reagovať pružnejšie a využívať na trhu nové príležitosti. Možnosť vytvorenia virtuálnej prezentácie výrobku, či digitálneho dvojča, umožňuje plynulé prepojenie jednotlivých procesných krokov. Solid Edge prináša túto digitálnu reprezentáciu a digitálnu transformáciu do vašej spoločnosti tým, že vám poskytuje prístup k technológiám novej generácie flexibilným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Rýchle, flexibilné konštruovanie so Synchrónnou technológiou

Rýchla reakcia na konštrukčné zmeny v pokročilom štádiu konštrukcie

Simulačné overenie

Zadarmo

Vyskúšajte testovaciu verziu Solid Edge 2020.

Stiahnuť Solid Edge 2020 ZADARMO!

Teamcenter integrácia pre Solid Edge 2020

Vďaka integrácii Teamcenter®, špičkového riešenia pre riadenie dát môžete spravovať a zdieľať svoje dáta Solid Edge, pridávať svoje 3D modely a 2D výkresy do jediného úložiska informácií o produktoch, aby k nim mali prístup konštrukčné a výrobné tímy. Teamcenter dodáva celú škálu možností správy životného cyklu produktu (PLM), potrebných pre riadenie procesu návrhu produktov.

Viac informácií k špeciálnej cenovej ponuke

SOVA Digital a.s. – správny partner na vašej strane

SOVA Digital a.s.
SOVA Digital a.s.

Spoločnosť SOVA Digital už 29 rokov prináša na trh inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú slovenským výrobným podnikom udržať si konkurencieschopnosť, zvyšovať produktivitu a rozvíjať sa v tempe zvyšujúcich sa nárokov trhu a globálnych technologických trendov.

Klientom prináša komplexné pokrytie digitalizácie a optimalizácie predvýrobných a výrobných procesov postavené na riešeniach Siemens Digital Industries Software.

Dlhoročne potvrdzuje pozíciu vizionára a inovátora, a ponúka klientom individuálny prístup a na mieru šité riešenia. V roku 2017 získala prestížne ocenenie, udeľované odborníkmi a Ministerstvom hospodárstva SR za svoje riešenie Digitálneho dvojčaťa Inovatívny čin roka. Vo februári 2020 otvorila prvý slovenský testbed zameraný na technológie a procesy Industry 4.0.

Solid Edge – váš užívateľsky jednoduchý a inovatívny 3D CAD systém!

Modul Solid Edge ponúka kompletnú sadu nástrojov pre vývoj vašich výrobkov.

Solid Edge vám pomôže dostať produkt na trh skôr, vykonávať zmeny rýchlejšie a upravovať ľahko importované dáta z iných 3D softvérov vďaka synchrónnej technológii. Táto unikátna technológia odstraňuje prekážky produktivity 3D modelovania vyskytujúcich sa v systémoch závislých na histórii modelovania. Modelovanie závislé na histórii umožňuje vysoko automatizované modelovanie, ale vyžaduje zdĺhavé spätné úpravy návrhu. Solid Edge spája to najlepšie z oboch systémov. So synchrónnou technológiou kombinuje rýchlosť priameho modelovania a precíznosť parametrického systému, a tým poskytuje to najrýchlejšie a najflexibilnejšie riešenie.

Viac informácií

Vďaka integrácii Teamcenter®, špičkového riešenia pre riadenie dát môžete spravovať a zdieľať svoje dáta Solid Edge, pridávať svoje 3D modely a 2D výkresy do jediného úložiska informácii o produktoch, aby k nim mali prístup konštrukčné a výrobné tímy. Teamcenter dodáva celú škálu možností správy životného cyklu produktu (PLM), potrebných pre riadenie procesu návrhu produktov.

Viac informácií

Solid Edge modular plant design riešenia urýchľujú tvorbu inteligentných schém P&ID a modelov 3D potrubí, čím zaisťujú, že sú navrhnuté vždy na prvýkrát. S 2D vývojovým diagramom a podporou symbolov pre tvorbu P&ID a automatizovaným 3D dizajnom potrubia s komplexnými knižnicami 3D dielov a plne automatizovaným výstupom izometrického výkresu ponúka Solid Edge všetko, čo potrebujete na podporu návrhu modulárnych zariadení.

Viac informácií

Plant Design Piping Design

Vytvárajte plne funkčné a vyrobiteľné elektromechanické návrhy v plynulom prostredí ECAD-MCAD, kde sa zmeny zvýrazňujú interaktívne v oboch doménach, minimalizujú sa chyby v dizajne a skracuje sa čas potrebný na vývoj. Solid Edge umožňuje skutočnú spoluprácu pri navrhovaní naprieč elektrickými a mechanickými oblasťami. Na základe špičkových technológií od spoločnosti Mentor Graphics firmy Siemens, sú naše riešenia dôveryhodné a overené po celom svete.

Viac informácií

Možnosti simulácie pre používateľov Solid Edge zahŕňajú simuláciu jednotlivých častí, analýzu zostavy, definíciu a analýzu kompletných systémov a výpočtovú dynamiku tekutín (CFD). Využite vylepšenú štrukturálnu a tepelnú simuláciu vrátane prechodného prenosu tepla. Časová analýza histórie umožňuje simuláciu tepelného a chladiaceho výkonu. Voľná simulácia povrchového toku, osvetlenie a žiarenie umožňujú digitálnu analýzu „what if“.

Viac informácií

Vytvárajte špičkové výrobky presne a efektívne pomocou najnovších techník výroby. Solid Edge CAM Pro je riešenie pre výrobu, ktoré obsahuje bohatú sadu nástrojov, ktoré uľahčia dokončenie úlohy hneď na prvýkrát. Flexibilné a modulárne softvérové riešenie pre programovanie NC strojov je výkonné, a pritom cenovo dostupné riešenie s rýchlou návratnosťou nákladov a rýchlym nasadením. Solid Edge CAM Pro podporuje sústruženie, frézovanie 2.5/3/5 osé, multifunkčné obrábanie – sustružnicko-frézovacie centrá, NC simuláciu stroja, automatizované obrábanie FBM a aditívnu výrobu.

Viac informácií

Riešenie technickej dokumentácie Solid Edge sú úzko integrované s Solid Edge, čo vám umožňuje priamo pracovať s vašimi zostavami v Solid Edge a eliminuje tak potrebu previesť súbory CAD do iného formátu. Zmeny pôvodného návrhu sa ľahko začlenia do existujúcich dokumentov, čo urýchľuje proces technických zmien a zabezpečuje, aby technická dokumentácia odrážala súčasný návrh.

Viac informácií

Návrh káblových zväzkov v Solid Edge je schématická diagramová aplikácia, ktorá obsahuje jedinečnú integrovanú elektrickú analýzu a simuláciu; umožňuje projektovým tímom prekonať problémy s elektromechanickým dizajnom skôr, v priebehu konštrukčného cyklu.

Viac informácií

Nástroj na navrhovanie a usporiadanie káblových zväzkov, ktorý zahŕňa vytváranie výkresov v plnej mierke, výkresy pripravené na výrobu, automatizovaného výpisu materiálov a správ.

Viac informácií

Návrh plošných spojov Solid Edge poskytuje schematické snímanie a nástroje na rozmiestnenie dosiek plošných spojov, ktoré zjednodušujú zložitú úlohu návrhu dosiek s plošnými spojmi. Zahŕňa smerovanie náčrtu, hierarchické plánovanie a umiestňovanie 2D / 3D a spoluprácu ECAD / MCAD.

Viac informácií

Stiahnite si prehľad základných informácií o Solid Edge

Chcete sa dozvedieť viac o našej ponuke a o rôznych funkciách v Solid Edge? Stiahnite si prehľad portfólia Solid Edge! Stačí zadať vaše kontaktné údaje:

Kontaktujte nás.

SOVA Digital a.s.
Bojnická 3
831 04 Bratislava
+421 903 294 918
lubomir.calko@sova.sk