Digitální prototypování pomáhá výrobcům specializovaných zařízení navýšit prodeje o 500 procent

Red Ant Agri Engineering | Jižní Afrika

Digitální prototypování pomáhá výrobcům specializovaných zařízení navýšit prodeje o 500 procent

PROBLÉMY

 • Navrhování a výroba stále složitějších strojů
 • Kontrola uložení a fungování součástí velkých sestav
 • Zkrácení doby vývoje a přepracování
 • Komunikace se zákazníky, poskytovateli a smluvními výrobci

KLÍČE K ÚSPĚCHU

 • Podpora inovací pomocí digitálního prototypování
 • Urychlení návrhu nových výrobků a snížení nákladů
 • Zlepšení dokumentace pro potřeby služeb a údržby
 • Zajištění souhlasu zákazníků pomocí realistických vizualizací

VÝSLEDKY

 • Navýšení prodejů o 500 procent
 • Zlepšení úspěšnosti uvádění nových výrobků na trh o 300 procent
 • Dosažení 10procentní úspory u plechových součástí navzdory tlakům v dodavatelském řetězci
 • Dvakrát až třikrát rychlejší vývoj nových strojů, než bylo dříve možné

Red Ant Agri Engineering

Společnost Red Ant Agri Engineering dodává inovativní zemědělská řešení a zařízení do Jižní Afriky již více než pět desetiletí. Tato společnost se zavázala poskytovat zákazníkům špičková řešení pro použití v sadech a na polích a od ostatních společností se odlišuje hlubokými znalostmi moderních zemědělských postupů.
https://www.redantagri.co.za/

„Řešení Solid Edge pomáhá malým až středně velkým společnostem dosáhnout velkých úspěchů. Vývoj produktové řady společnosti Red Ant výrazně přispěl v průběhu posledních osmi let k růstu naší společnosti. Bez řešení Solid Edge by to nebylo možné.“
James Reid,
Majitel společnosti Red Ant Agri Engineering

Používání řešení Solid Edge umožňuje společnosti Red Ant Agri Engineering snížit náklady, zvyšovat míru inovací a urychlit vývoj

„Řešení Solid Edge nám umožnilo vstoupit do zcela nového světa návrhů a výroby výrobků.“
James Reid,
Majitel společnosti Red Ant Agri Engineering

Poskytování řešení

Zemědělci po celé Jižní Africe používají stroje od společnosti Red Ant Agri Engineering a najdeme je kromě jablečných sadů a citrusových hájů také ve vinicích se stolními hrozny a na farmách s ořechovníky. To proto, že společnost Red Ant Agri Engineering, která je divizí společnosti Reid & Verwey, se již více než deset let zabývá vývojem velmi složitých specializovaných zemědělských zařízení, která jsou přizpůsobená potřebám jejích zákazníků. „Naše podnikání se zaměřuje na řešení,“ říká majitel společnosti James Reid. „Ano, vyrábíme zemědělské stroje, ale nepovažujeme se za výrobce zařízení. Jsme hrdí na to, že našim zákazníkům nabízíme řešení.“

Stále složitější stroje

Výrobky společnosti Red Ant Agri, které splňují speciální požadavky, pomáhají automatizovat specifické zemědělské činnosti a jsou vyráběny v malých až středně velkých sériích. Vzhledem k potřebě navrhovat a vyrábět stále složitější stroje začala společnost využívat řešení Solid Edge®, které je součástí portfolia Xcelerator, komplexního a integrovaného portfolia softwaru a služeb od společnosti Siemens Digital Industries Software, aby podpořila svůj rychlý růst.

„Řešení Solid Edge nám umožnilo vstoupit do zcela nového světa návrhů a výroby výrobků,“ říká Reid. „V minulosti jsme vyráběli výrobky, které byly jednoduché a omezené dostupnými materiály a výrobními technologiemi. Mnoho našich výrobků bylo snadné okopírovat a často jsme zjistili, že zákazníci nakupují materiál a sami si výrobky vyrábí, jakmile jsme odvedli veškerou těžkou práci, aby daný výrobek fungoval.“
Díky 3D návrhům a možnostem zpracování plechů v řešení Solid Edge nyní společnost Red Ant Agri navrhuje zařízení, která jsou mnohem funkčnější a obecně nákladově efektivnější než kdykoli předtím. „Řešení Solid Edge nám umožnilo proměnit naši společnost z místní opravny na uznávaného výrobce kvalitních strojů v oblasti zemědělství,“ vysvětluje Reid. „Naši zákazníci rádi zaplatí za dobře navržené a zkonstruované zařízení, které dělá to, co má.“

Jediný výrobek může obsahovat až 500 součástí. Možnost modelovat a sestavovat součásti a kontrolovat tak jejich uložení a jak stroje fungují pomohla zkrátit dobu vývoje a snížit náklady.
Řešení Solid Edge nabízí funkce pro zpracování plechů, které zlepšují vyrobitelnost návrhů a umožňují snadnou integraci s řezacími a ohýbacími nástroji v dílně. Společnost také používá 3D vizualizace a modely, které jí pomáhají při komunikaci se zákazníky ve fázi návrhu a při spolupráci s dodavateli dílčích systémů a smluvními výrobci.

 

Zlepšení úspěšnosti uvádění nových výrobků na trh

Mnoho zákazníků společnosti Red Ant Agri se na tuto společnost obrací s požadavkem na zcela nové nebo zakázkové řešení. To vyžaduje, aby společnost jednotlivé požadavky filtrovala a soustředila své návrhářské schopnosti na projekty, z nichž lze vytvořit produktovou řadu výrobků. Díky řešení Solid Edge může společnost Red Ant Agri spolupracovat se zákazníky na digitálním modelu, vyvíjet nová řešení a dolaďovat digitální prototyp ještě před vytvořením první plechové součásti. Na základě toho došlo ke zlepšení úspěšnosti uvádění nových výrobků na trh o 300 procent. Reid říká: „Dříve bychom se spokojili s tím, že každý čtvrtý projekt dosáhl komerční životaschopnosti. V dnešní době však očekáváme, že 75 procent nových výrobků dosáhne komerčního úspěchu.“

„Kromě zřejmých funkčních vylepšení našich výrobků nám tento software pomáhá zlepšit jejich vzhled tím, že můžeme snadno provádět drobné úpravy v konstrukčních proporcích a v celkovém vzhledu výrobku ještě v modelovacím prostředí,“ říká Reid. „Díky tomu prodáme desetkrát více výrobků na základě každého dokončeného návrhu. Předtím než jsme začali využívat řešení Solid Edge, jsme byli rádi, když se nám podařilo vyrobit 10 až 20 kusů určitého stroje. Nyní máme na trhu více než 300 kusů dvou našich výrobků a brzy se k nim nejspíš přidá další.“

Kromě zlepšení prodejů se díky novým procesům zvýšila spokojenost zákazníků a zlepšily se také možnosti servisování našich výrobků. Společnost je nyní schopna na základě dostupných nákresů a vizualizací vytvořit mnohem podrobnější dokumentaci pro potřeby údržby a servisování. Díky dostupným 3D modelům a nákresům lze snadno zajistit náhradní díly a změny provedené v nových návrzích se stávají vylepšeními, která lze dodatečně instalovat do starších modelů.

 

Vytvoření správných návrhů hned napoprvé pomocí digitálních prototypů

Jelikož je společnost Red Ant Agri poměrně malá, potřebuje vytvářet správné návrhy hned napoprvé a co nejvíce snížit náklady. Je pro ni zásadní, aby mohla snadno provádět změny návrhu a udržovat si nízké náklady na vývoj. U větších a složitějších strojů již není možné odstraňovat problémy až u fyzických prototypů. „Potřebujeme, aby vše fungovalo hned napoprvé,“ říká Reid. „Řešení Solid Edge nám pomáhá přejít od návrhu k výrobě bez časově náročných a nákladných fází prototypování.“ Týmy ve společnosti tak již nevyrábí prototypy, které končí na smetišti. Místo toho mohou kontrolovat uložení, výrobu a také sekvence sestavování pomocí digitálního prototypu. Mohou také zajistit, aby byly všechny součásti objednány nebo vyrobeny před výrobou a sestavováním. „Díky tomu se nám podařilo výrazně urychlit a zlevnit navrhování nových výrobků,“ říká Reid. „I když je každý výrobek jiný, mohu s jistotou říci, že díky řešení Solid Edge nyní dodáváme funkční řešení více než dvakrát rychleji než dříve.“

Vytváření digitálních prototypů také pomáhá společnosti prodat svou vizi potenciálním zákazníkům a zajistit prodej ještě před zahájením výroby. „Tady u nás zemědělci rádi nakupují očima,“ říká Reid. „Schopnost vytvářet realistické 3D modely a vizualizace je pro nás neocenitelná.“

Reid rád vzpomíná na zákazníka, který po zhlédnutí prvních vizualizací svého postřikovače bobulovin s vysokou průchodností navštívil společnost, aby se podíval, jak probíhá proces výroby jeho stroje. Tento zákazník se však záhy dozvěděl, že obrázky, na které se předtím díval, byly vytvořeny počítačem a že si bude muset ještě několik týdnů počkat, než stroj uvidí ve skutečnosti. Schopnost vizualizovat hotový výrobek pomáhá společnosti Red Ant Agri nejen uzavírat smlouvy, ale také jí umožňuje provádět potřebné změny a úpravy návrhu v dřívějších fázích vývoje, kdy jsou tyto změny jednodušší, rychlejší a levnější.

Řešení problémů dodavatelského řetězce a snižování nákladů

Společnost Red Ant Agri se v poslední době musí vyrovnávat s dopadem problémů v dodavatelském řetězci na cenu i dostupnost materiálů. Kvůli tomu je nucena využívat pro laserové řezání a ohýbání služeb různých smluvních výrobců. Každý dodavatel má vlastní sadu nástrojů pro ohýbání, kvůli čemuž musí být specifikace ohýbání upraveny tak, aby odpovídaly požadavkům dodavatele. „Zjistili jsme, že prostředí řešení Solid Edge pro zpracování plechu je uživatelsky velmi přívětivé, a to obzvlášť když potřebujeme upravit nákresy a získat nabídky od různých dodavatelů,“ říká Reid. Flexibilita tohoto systému vedla díky efektivnějšímu zásobování k více než 10procentní úspoře u plechových součástí.

„Naše 3D modely v řešení Solid Edge nám usnadnily globální vyhledávání cenově výhodnějších součástí,“ říká Reid. „Současná situace v oblasti dodávek a logistiky součástí na mezinárodní úrovni vytváří tlak na většinu výrobců. Mít možnost ověřit tvar, uložení a fungování různých součástí je důležitější než kdykoli předtím. Podařilo se nám zajistit si dodávku šesti hydraulických součástí pro tři naše výrobky a u každé této součásti jsme ušetřili 30 až 50 procent. Hydraulické součásti jsou velmi drahé, takže tyto úspory mají významný vliv na konečnou cenu výrobku.“

 

Získání konkurenční výhody díky navýšení míry inovací

Nejvýraznějším dopadem zavedení řešení Solid Edge na společnost je podle Reida rozsah výrobků, se kterým si nyní dokážou pracovníci poradit. S rostoucími schopnostmi a sebevědomím celého týmu se jeho členové začali věnovat mnohem ambicióznějším projektům, což této společnosti pomáhá konkurovat ostatním společnostem na trhu díky novým, relevantním a inovativním návrhům. To této společnosti pomáhá přizpůsobit svou strategii od menších sérií, například sezónních zakázek, k aktivnímu uvádění výrobků na nové trhy, předvídání změn v odvětví a podpoře růstu. Tým společnosti se snaží představit dva až tři nové výrobky ročně. „Náš čas na navrhování je poměrně omezený,“ říká Reid, „takže schopnost rychle rozvíjet nové nápady je pro nás velmi důležitá.“ Za posledních 18 měsíců společnost dokonce požádala o dva patenty. Reid si velmi cení možností řešení Solid Edge a toho, že týmy společnosti jsou patřičně agilní, jelikož tak mohou řídit inženýrské změny a zajišťovat kontinuitu dodávek výrobků.

„Řešení Solid Edge pomáhá malým až středně velkým společnostem dosáhnout velkých úspěchů,“ říká. „Vývoj produktové řady společnosti Red Ant výrazně přispěl v průběhu posledních osmi let k růstu naší společnosti. Bez řešení Solid Edge by to nebylo možné.“

Přečtěte si celou případovou studii.