Simulace NC

Řešení Solid Edge Obrábění nabízí kompletní simulaci nutnou k analýze pohybů a detekci kolizí, která zajistí bezpečné obrábění bez chyb při výrobě.

Simulace obráběcího stroje integrovaná v Solid Edge CAM Pro zabraňuje poškození stroje a souvisejícím odstávkám. Simulace obrábění CAM Express nabízí přesnou simulaci obrábění pomocí skutečných G kódů místo interních reprezentací drah nástrojů.

Funkce

Simulace obrábění

Simulace obrábění integrovaná v modulu Solid Edge CAM Pro eliminuje potřebu samostatného externího softwaru.

Simulace řízená strojovým kódem

Simulace je řízena výstupem z postprocesoru, proto je možné revidovat veškerý kód pohybů nástroje.

Souběžné zobrazení

Kontrolujte odstraňování materiálu s aktivní drahou nástroje v kontextu úplné simulace obráběcího stroje pomocí dynamického posunu a přiblížení pohledu.

Detekce kolizí

Systém kontroluje skutečné i blízké kolize mezi součástí, obrobkem, nástroji, upínkami a konstrukcí obráběcího stroje.

Žádná duplicitní data

S daty se pracuje bez zbytečných převodů uvnitř modulu Solid Edge CAM Pro, což ušetří čas a sníží chybovost.

Sondování na stroji

Dostupné cykly sondování na stroji jsou simulovány a plně vizualizovány pomocí objemových nástrojů.

Nezávislost na CAD systému

Solid Edge CAM Pro je navržen pro použití nezávisle na CAD systému. Obsahuje překladače pro import klíčových průmyslových formátů dat.

Integrace se Solid Edge

Solid Edge CAM Pro je k dispozici také v rámci Solid Edge.

Díky simulaci vidíme dráhu nástroje a skutečný tvar obráběného výrobku. Současně kontrolujeme, zda nedošlo k problémům s programováním a nastavením parametrů.

Kao Shengkun, inženýr výzkumu a vývoje, Hung Chun Bio-S Co., Ltd.

Video

Podívejte se na funkce Solid Edge Obrábění v akci

Zhlédnout další videa

To nejlepší v oblasti obráběcích nástrojů

Zrychlete NC programování a využijte plný potenciál svých investic do výrobních prostředků díky vylepšením v modulu Solid Edge Obrábění.

Nabídky softwaru

Udělejte další krok

Bezplatný software pro váš startup

Pokud právě spouštíte váš startup a podnikáte méně než tři roky, můžete získat bezplatnou verzi Solid Edge. A to bez poplatku!

Případové studie

Podívejte se, jak naši zákazníci dosahují díky Solid Edge úspěchů ve svém podnikání

See More Stories