Digitální transformace: Příležitosti pro malé a středně velké firmy

Video

Digitální transformace: Příležitosti pro malé a středně velké firmy

Digitální transformace vytváří svět, ve kterém mají malé a středně velké firmy stejnou šanci uspět, jako velcí hráči na trhu. Jak mohou menší firmy efektivně využívat digitální nástroje k vylepšení výrobků a provozu?

Tento pořad, který vytvořily společnosti Siemens Digital Industries Software a Manufacturing Today ve spolupráci s mediálním partnerem CNN News 18, přináší panelovou diskuzi zaměřenou na příležitosti malých a středně velkých firem v Indii.

Podívejte se, jak mohou nové technologie zlepšit jednotlivé fáze vývoje výrobků – od konceptu přes konstrukci a výrobu až po ukončení životního cyklu výrobku. Jaký vliv mají virtuální kopie výrobků – digitální dvojčata – na výsledky každé z těchto fází? A jaké prostředky mohou výrobci využít, aby uspěli na své cestě za digitální transformaci?

Podívejte se na panelovou diskusi (22 minut 46 sekund)

Digitální transformace s podporou Solid Edge

Solid Edge umožňuje malým a středně velkým firmám dosáhnout digitální transformace tím, že jim poskytuje nejmodernější nástroje nové generace flexibilním a dostupným způsobem. Umožňuje tak reagovat na vzrůstající tlak a se stávajícími zdroji uvádět na trh levnější inovativní výrobky jako první. Díky digitální transformaci a moderním technologiím se mohou i ty nejmenší firmy dostat na úroveň velkých podniků.

Další informace o digitální transformaci malých a středních firem.

Související materiály