Pevnostní analýza a simulace proudění a tepla v Solid Edge 2019

Pevnostní analýza a simulace proudění a tepla v Solid Edge 2019