Opakované použití dat a změny účelu návrhu

Opakované použití dat a změny účelu návrhu