Siemens Introduction to Engineering GraphicsWprowadzenie do grafiki inżynierskiej firmy Siemens

Ebook

Siemens Introduction to Engineering GraphicsWprowadzenie do grafiki inżynierskiej firmy Siemens

Wprowadzenie do grafiki inżynierskiej

 

Kurs opracowany jako wprowadzenie do grafiki inżynierskiej dla studentów pierwszego roku inżynierii mechanicznej lub projektowania produktu na uniwersytetach lub politechnikach.

 

 

  • Jego celem jest umożliwienie wykładowcom nauczenie studentów sprawnego i kompetentnego korzystania korzystać z oprogramowania 3D CAD, a także przekazania im podstawowej wiedzy na temat domeny mechanicznej niezbędnej w dalszym procesie edukacji oraz w pracy zawodowej.
  • Kurs stanowi wprowadzenie do oprogramowania 3D CAD dla wykładowców, którzy po raz pierwszy stykają się z takimi rozwiązaniami. Jest także dopasowany do programów pierwszego roku studiów uniwersyteckich i zaawansowanych programów nauczania w szkołach średnich.
  • Główny nacisk położono w nim na zapoznanie się z głównymi koncepcjami grafiki inżynierskiej z artystycznymi akcentami w środowisku sprzyjającym kreatywności w dziedzinie projektowania 3D oraz rozwiązywania problemów.
  • Kurs ma postać przewodnika krok po kroku w formacie PPT z wbudowanymi plikami wideo i zawiera ćwiczenia i zadania mające rozwijać umiejętności uczestnika w logicznej sekwencji. Może być wykorzystywany w sali wykładowej lub w ramach zdalnej nauki online. Zawiera wprowadzenie do modelowania brył, tworzenia rysunków części, złożeń i szczegółów, również z uwzględnieniem ruchu.
Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać plik.

First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you’ll receive shortly.