Zasoby firmy Siemens dotyczące projektowania inżynierskiego dla wykładowców i nauczycieli

Ebook

Zasoby firmy Siemens dotyczące projektowania inżynierskiego dla wykładowców i nauczycieli

Kurs projektowania inżynierskiego


Program nauczania wprowadzający w podstawy projektowania inżynierskiego, przeznaczony dla szkół średnich. W ramach tego programu uczniowie pracują w zespołach, usiłując rozwiązać rzeczywiste problemy związane z projektowaniem. Uczniowie samodzielnie wyszukują informacje, opracowują i rozwijają projekty oraz przedstawiają swoje rozwiązania. Zespoły zapoznają się z podstawowymi funkcjami oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz uczą się używać go do przygotowywania i oceniania projektów. W kursie wykorzystano również w dużym zakresie technologię drukowania 3D, aby umożliwić uczniom nadanie swoim projektom fizycznej, namacalnej postaci, jak również poznanie koncepcji tworzenia projektów pod kątem wytwarzania produktu.


Kurs przygotowuje uczniów do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego Solid Edge pierwszego poziomu.


Wypełnij poniższy formularz, aby pobrać plik.

Zapisujesz się po raz pierwszy? Prosimy o potwierdzenie zapisu poprzez link z wiadomości email, którą wkrótce otrzymasz.