Technologia oferowana przez firmę Siemens Digital Industries Software wspiera realizację strategii Groupe SEB udostępniania wiedzy wszystkim pracownikom, umożliwiając 43-procentowy wzrost liczby nowych produktów wprowadzanych rocznie na rynek

Groupe SEB | Spotřební zboží a maloobchod | Francja

Technologia oferowana przez firmę Siemens Digital Industries Software wspiera realizację strategii Groupe SEB udostępniania wiedzy wszystkim pracownikom, umożliwiając 43-procentowy wzrost liczby nowych produktów wprowadzanych rocznie na rynek