Pobierz przeglądarkę Solid Edge Viewer

Dziękujemy.

Otrzymaliśmy przesłane informacje.

Po raz pierwszy subskrybujesz wiadomości e-mail dotyczące oprogramowania Siemens Digital Industries Software? Pamiętaj o potwierdzeniu subskrypcji w wiadomości e-mail, którą niebawem otrzymasz.

Instrukcja dotycząca pobierania przeglądarki Solid Edge Viewer.

  • Utwórz tymczasowy katalog na swojej stacji roboczej
  • Pobierz z witryny internetowej samorozpakowujący się plik i zapisz go w nowym folderze
  • Rozpakuj pliki, klikając dwukrotnie nazwę pliku w Eksploratorze Windows
  • Określ lokalizację plików instalacyjnych
  • Może być to nowy folder tymczasowy
  • Kliknij dwukrotnie plik SetupSEV.exe, aby rozpocząć automatyczny proces instalacji

Przeglądarka Solid Edge umożliwia wyświetlanie złożeń Solid Edge, elementów spawanych, części i rysunków.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz więcej pomocy.

Siemens Digital Industries Software / Solid Edge
1-800-807-2200, opcja 1

Przeglądarka 2019

Wersja globalna

Pobierz (2,6 GB)

Solid Edge zawiera pewne komponenty oprogramowania stron trzecich.

Informacje o licencji oprogramowania firm trzecich można znaleźć na poziomie głównym instalacji produktu.

Jeśli z licencji wynika obowiązek dostarczenia pakietów kodu źródłowego, można je pobrać w tym miejscu.

Przeglądarka ST10

Wersja globalna

Pobierz (2,6 GB)

Solid Edge zawiera pewne komponenty oprogramowania stron trzecich.

Informacje o licencji oprogramowania firm trzecich można znaleźć na poziomie głównym instalacji produktu.

Jeśli z licencji wynika obowiązek dostarczenia pakietów kodu źródłowego, można je pobrać w tym miejscu.