Pět tipů pro rychlejší práci s velkými sestavami

White Paper

Pět tipů pro rychlejší práci s velkými sestavami

Spolu se složitostí návrhů narůstá počet součástí v sestavách. Z tohoto důvodu může klesat výkon CAD nástrojů což obvykle znamená prodlevy. V tomto dokumentu probereme pět nejlepších technik pro zrychlení práce s velkými sestavami.

Ať už sestava, s níž pracujete, má 1 000 nebo více než 100 000 součástí, tento dokument vás seznámí s technikami pro rychlejší práci se sestavami. Seznámíte se doporučeními pro modelování a správu CAD sestav všech velikostí.

Zrychlení práce s velkými sestavami napomáhá těchto pět technik:

  • Zjednodušení komponent
  • Optimalizace zobrazení
  • Vylepšení modelu
  • Využití PDM
  • Pozornost věnovaná výkresům

Solid Edge je integrován s výkonnými funkcemi pro správu sestav všech velikostí a maximalizaci jejich výkonu. Solid Edge vám umožňuje vytvářet a spravovat i ty největší sestavy bez zpoždění nebo pádu systému.

Vyplňte formulář a stáhněte si White Paper
  • First time signing up? Please be sure to confirm your opt-in with the email you'll receive shortly.

    Notice: By supplying my contact information, I authorize Siemens Digital Industries Software and its affiliates to contact me via email, phone, and postal mail about its products and services as described in detail here. Please visit our privacy policy and manage your preferences.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.